UAB „Mažeikių vandenys“ taikys amnestiją savanoriškai pranešus apie savavališką prisijungimą

UAB „Mažeikių vandenys“ darbuotojai nustato atvejus, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų.

Paprastai savavališkai prie tinklų prisijungiama turint nesąžiningų paskatų arba paprasčiausiai nežinant, kaip reikia įteisinti naudojamas vandens ir nuotekų komunikacijas.

Norime atkreipti gyventojų dėmesį į tai, kad savavališku atveju yra laikomi ir tokie atvejai, kai gyventojai, individualiai išgaunantys ir naudojantys geriamąjį vandenį, vanduo neapskaitomai yra leidžiamas į bendrovei priklausančius nuotekų tinklus.

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, jog paviršinių kritulių ir drenažinių tinklų prijungimas į buitinių nuotekų tinklus yra negalimas ir neteisėtas. Paviršinės ir buitinės nuotekos skiriasi savo pobūdžiu, kiekiu ir tarša, tad jų valymui turi būti naudojami skirtingi valymo būdai bei technologijos. Paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai.

Siekiant nustatyti neteisėtus prisijungimo atvejus, bendrovė vykdys tinklų tikrinimus dūmų generatoriumi. Pasirinktos gatvės atkarpoje dūmai ventiliatoriumi pučiami į nuotekų tinklą, šie sklaidosi vamzdyne ir kyla pro atviras angas (šulinių liukus, paviršinių nuotekų groteles, namų lietvamzdžius, netinkamai prijungtus vidaus tinklus voniose ar tualetuose). Tokiu būdu iš kylančių dūmų galima lengvai pastebėti, kur nusidriekę tinklai ir yra savavališki prisijungimai.

Savavališki prisijungimai prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų laikomi tokie atvejai:

  • prisijungimas be vandens tiekėjo leidimo ar priežiūros;
  • prisijungimas turint tiekėjo leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos tiekėjo pažymos;
  • kai nesudaryta šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo-pardavimo sutartis;
  • savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;
  • savavališkai rekonstruotas arba pakeistas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.

Kad prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų būtų teisėtas, klientui reikia atlikti šiuos darbus:

  • gauti prisijungimo prie miesto centralizuotų vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų techninių sąlygų dokumentus, nustatyta tvarka atlikti prijungimo darbus;
  • įsirengti vandens apskaitos mazgą;
  • sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį;
  • išsikviesti UAB „Mažeikių vandenys“ specialistus, kad įrengtų vandens apskaitos prietaisus.

UAB „Mažeikių vandenys“ skelbia amnestiją, kurios metu savavališkai prisijungusiems prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų nebus taikomos baudos. Norėdamas išvengti baudos, gyventojas apie savavališką prisijungimą turi savanoriškai pranešti

UAB „Mažeikių vandenys“ abonentiniam skyriui, adresu: Skuodo g. 24, Mažeikiai, 101 kab. Tel. Nr. (8 443) 68 359 / (8 625) 34386. EI. p.: prasymai@mvandenys.lt

Pranešus apie tai, gyventojui bus paaiškinta, kaip įsiteisinti esamą situaciją ir bus apskaičiuotas realus sunaudoto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis per savavališko paslaugų vartojimo laikotarpį. Nuostoliai vandens tiekėjui bus apskaičiuojami tokia apimtimi, kiek įprastai sunaudoja Mažeikių rajono gyventojas – vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis savivaldybėje 2,4 m3 (per mėnesį vienam gyventojui) bus dauginamas iš laikotarpio, kai buvo prijungta savavališka infrastuktūra, padauginant iš vandens ir (ar) nuotekų vieno kubinio metro kainos. Tokia tvarka bus taikoma tik tiems gyventojams, kurie savanoriškai praneš apie savavališkus prisijungimus iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. nustačius savavališkus pasijungimų atvejus vandens suvartojimas ir baudos bus apskaičiuojamas vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis. Pagal taisyklių nuostatas iš asmens, išleidžiančio nuotekas per savavališkai prijungtą 110 mm diametro vamzdį, vandens tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių dydis gali siekti net 9440 Eur.

Taipogi, gyventojams prisijungusiems lietaus nuotekų tinklus į centralizuotus nuotekų tinklus prašome savanoriškai, apie tai pranešti UAB „Mažeikių vandenys“.

UAB „Mažeikių vandenys“ siekia padėti gyventojams – sudaro palankias sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo paslaugomis.

Mūsų tikslas yra ne bausti, norime skatinti gyventojų sąmoningumą ir gerinti aptarnavimą!

Taip pat raginame visus Mažeikių rajono gyventojus būti pilietiškais ir pranešti apie kaimynų ir bičiulių savavališką prisijungimą prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų arba paskatinti juos tinklais naudotis legaliai.

 

Anonimiškumas garantuojamas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos