UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ valdyba organizuoja atranką penkerių metų kadencijai „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigybei užimti

Uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ valdyba organizuoja atranką penkerių metų kadencijai „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigybei užimti (toliau – Atranka). Įmonės adresas: Montuotojų g. 10, LT-89101, Mažeikiai, įmonės kodas Juridinių asmenų registre 166901968.

Atranka bus organizuojama vadovaujantis Atrankos penkerių metų kadencijai eiti uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigas tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) dviem etapais. Pirminės atrankos metu bus tikrinami ir įvertinami asmenų, pageidaujančių dalyvauti Atrankoje (toliau – Pretendentai), pateikti dokumentai, Pretendentų atitikimas Aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams ir atrenkami Pretendentai, turintys teisę dalyvauti antrinėje atrankoje. Neatitikę reikalavimų Pretendentai nepateks į antrinę atranką. Antrinės atrankos metu bus patikrintas ir įvertintas Pretendentų atitikimas Aprašo 9 punkte nustatytiems reikalavimams, taip pat Pretendentų atsakymai į antrinės atrankos užduoties klausimus bei jų parengtos veiklos programos, nustatomas Atrankos laimėtojas.

Būsimajam „Mažeikių šilumos tinklai“ vadovui yra keliami reikalavimai turėti nepriekaištingą reputaciją, mokėti lietuvių kalbą, turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną inžinerijos, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypčių išsilavinimą (magistro arba jam prilygintiną kvalifikacinį laipsnį), turėti ne mažesnę kaip 5 metų nepertraukiamo darbo patirtį vadovaujančiose pareigose ne mažesniam kaip 40 darbuotojų kolektyvui ir t.t. (plačiau žiūrėti Apraše).

Kviečiame asmenis, pageidaujančius dalyvauti Atrankoje, iki 2019 m. liepos 29 d. 12 val. 00 min. pristatyti Aprašo 7 punkte nurodytus  dokumentus užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Dokumentai atrankai UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigybei užimti“, į Mažeikių rajono savivaldybės administraciją (Mažeikiai, Laisvės g. 8, II aukštas, 210 kab.).

Išsamią informaciją apie skelbiamą Atranką galima gauti kreipiantis Uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ tinklapyje nurodytais kontaktais:  http://www.mst.lt/valdybos-sarasas-ir-kontaktai.html.

PRIDEDAMA. Atrankos penkerių metų kadencijai eiti uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigas tvarkos aprašas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos