Tulnikių tvenkinyje ir Leckavoje prie dainų slėnio maudytis nesaugu

Birželio 25 d. atlikus vandens kokybės mikrobiologinius ir smėlio parazitologinius tyrimus 18-oje Mažeikių rajono maudymosi vietų nustatyta, kad dviejose iš jų, Ventos upėje Leckavoje prie dainų slėnio ir Tulnikių tvenkinyje vandens kokybė neatitinka nustatytų higienos normų. Rajono gyventojams ir kitiems poilsiautojams laikinai nerekomenduojame maudytis šiose maudymosi vietose.

Mažeikių rajono Ventos upėje Leckavoje prie dainų slėnio ir Tulnikių tvenkinyje buvo nustatytas normas viršijantis žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (Escherichia coli) kiekis. Nustačius trumpalaikę taršą, nerekomenduojama maudytis šiose vietose tol, kol pakartotinai nebus paimti papildomi mėginiai vandens kokybės tyrimams atlikti ir nebus patvirtinta taršos įvykio pabaiga. Visose kitose maudymosi vietose vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus.

Atlikus parazitologinius smėlio šalia maudymosi vietų tyrimus, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta. Vidutinė vandens temperatūra tą dieną buvo +24  ̊C.

Mažeikių rajono savivaldybės vandens telkinių mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų parametrai 2019 m. birželio 25 d.

Eil. Nr.

Maudymosi vietos

 

Mikrobiologiniai parametrai

Parazitologiniai parametrai

Žarninių enteroko-kų skaičius KSV/100 ml

Žarninių lazdelių (Escheri-chia coli) 100 ml skaičius

 

Vandens tempera-tūra, °C

Kirminų kiaušinėliai ir lervos*

Birželio 12 d.

1.

Plinkšių ežeras, Ežero g. 7, Šerkšnėnų sen.

6

˂1

+24

neaptikta

2.

Plinkšių ežeras, Parko g., Šerkšnėnų sen.

73

344,8

+24

neaptikta

3.

Šerkšnėnų tvenkinys, Tilto g., Šerkšnėnų k.

˂4

5,2

+24

neaptikta

4.

Renavo tvenkinys

14

˂1

+25

neaptikta

5.

Sedos ežeras

5

2

+25

neaptikta

6.

Kalnijų tvenkinys

18

137,6

+25

 

7.

Varduvos upė

27

24,6

+25

 

8.

Vadaksties upė ties Auksūdžio kaimu

15

96

+23

 

9.

Vadaksties upė, Laižuvos paplūdimio maudymosi vieta

8

17,1

+23

 

10.

Laižuvos tvenkinys

16

2

+24

neaptikta 

11.

Tulnikių tvenkinys

130

1 299,7

+25

neaptikta

12.

Ventos upė Leckavoje prie dainų slėnio

130

1 553,1

+25

 

13.

Vadaksties upė, Buknaičių kaimo maudymosi vieta

23

88,6

+23

neaptikta

14.

Ventos upė, Viekšnių sen. (ties Birutės gatve)

16

12,2

+22

neaptikta 

15.

Ventos upė, Viekšnių sen. (ties Birutės g. 14)

29

84,2

+22

 

16.

Ventos upė, Viekšnių sen. (ties Malūno g.)

15

21,3

+22

 

17.

Vandens telkinys Židikuose prie Židikų pirties

10

2

+25

neaptikta

18.

Mažeikių Pavenčių paplūdimys, Aitvaro g.

89

4,1

+24

neaptikta

*Kirminų kiaušinėliams ir lervoms nustatyti buvo naudojamas smėlis, paimtas iš vietos, esančios greta maudymosi vietų arba iš žaidimo aikštelės (dirvožemis, dumblas, smėlis)

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (KSV) 100 ml vandens, o žarninių lazdelių ‒ ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos