Tarptautinis projektas: baigiamajame renginyje – apie rezultatus ir planus

Mažeikių rajono ir Saldaus (Latvijos Respublika) savivaldybės baigia įgyvendinti bendrą tarptautinį projektą. Mažeikių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) vykusiame baigiamajame renginyje, kuriame dalyvavo projekto partneriai, ugniagesių gelbėtojų ir kitų suinteresuotų pusių atstovai,  pristatyti projekto rezultatai, diskutuota apie vykdytas veiklas, aptartos naujų bendrų projektų gairės. 

Susitikime dalyvavo projekto administratorius Mindaugas Samoška, Saldaus savivaldybės ir Saldaus technikumo atstovai. Mažeikiams atstovavo Savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Matulaitienė, Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų, Buhalterinės apskaitos, Viešosios tvarkos skyrių specialistai, Sedos, Reivyčių, Židikų seniūnijų atstovai, Mažeikių rajono ugniagesių komandos viršininkas Aurijus Jusys. 

Projektas „Saldaus ir Mažeikių savivaldybių pajėgumų gerinimas civilinės saugos srityje“ finansuotas 2014–2020 m. Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Jis buvo vykdomas siekiant pagerinti civilinį saugumą gyventojams tobulinant viešąsias paslaugas, vykdant prevencinius veiksmus ir sutrumpinant tarnybų reagavimo laiką gaisrų bei kitų nelaimių atveju Saldaus ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijose. 

Mažeikių rajone įrengti vandens rezervuarai ir gaisrinių mašinų privažiavimai prie vandens telkinių Buknaičiuose, Sedoje, Židikuose ir Ukrinuose. Įsigyta ugniagesiams skirta nauja pažangi radijo komunikavimo įranga, 2 mobilūs vandens siurbliai, hidraulinės įrangos komplektas bei deguonies įranga, skirta naudoti dūmų užpildytose patalpose gelbėjimo darbams atlikti, šalmų komplektai ugniagesiams bei įvairių parametrų gesinimo žarnos ir jų antgaliai. 

Projekto partneriai iš Saldaus atliko prevencinį darbą organizuodami vaikų ir jaunimo stovyklą „Jaunieji gelbėtojai“ Latvijoje. Mažeikiškiai buvo atsakingi už edukacinių renginių 11–15 m. vaikams apie saugų elgesį prie vandens telkinių organizavimą. Organizuoti mokymai abiejų savivaldybių darbuotojams, bendruomenėms, nevyriausybinių organizacijų atstovams. Parengtos metodinės gairės gaisrų prevencijos ir taisyklingo elgesio gaisrų metu mokymams visuomenei. Jos išverstos ir į latvių kalbą bei perduotos partneriams iš Saldaus. 

Taip pat parengtas interaktyvus žemėlapis, kuriame pažymėti vandens paėmimo gaisrams gesinti taškai Mažeikių ir Saldaus rajonų savivaldybių teritorijose –  

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1mS1F4LZtZK2sLj37y62H1I9ahtKNJWY&ehbc=2E312F&ll=56.30463871308624%2C22.78572972262955&z=9

 Bendra projekto vertė, tenkanti Mažeikių rajonui – 116 497,61 Eur, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas sudaro 99 022,96 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – iki 17 474,65 Eur. Pusė projektui finansuoti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų, t. y. iki 8 737,32 Eur, bus kompensuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti.

 Ryšių su visuomene skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos