Sutvarkyta Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso varpinė  

 

Gegužės 11 d., trečiadienį, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) direktoriaus sudaryta komisija apžiūrėjo ir įvertino Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksui priklausančios varpinės tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Komisijos nariai įvertino atliktus darbus, pasirašė jų priėmimo aktą.

Minėti darbai atlikti kokybiškai, vadovaujantis UAB „Senamiesčio projektai“ parengtu „Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso varpinės (unik. kodas Kultūros vertybių registre 28217) Mažeikių r. sav., Židikų sen., Pikelių mstl., Tvenkinio g. 3, tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektu“. Darbai pradėti šių metų kovo 1 d., baigti – balandžio 11 d.

Varpinės tvarkybos darbų projektas parengtas Pikelių parapijos lėšomis, darbai finansuoti iš Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos biudžeto ir AB ,,ORLEN Lietuva“ skirtų paramos lėšų.

Tvarkybos darbų priėmimo komisijos pirmininkė – KPD Telšių-Tauragės skyriaus vedėja Aurelija Ričkuvienė, Pikelių Švč. Trejybės parapijai komisijoje atstovavo klebonas Gintaras Lengvinas, Savivaldybės administracijai – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė paveldosaugai Rūta Končiutė-Mačiulienė, darbus atlikusiai įmonei – UAB „Virbarta“ – darbų vadovas Arūnas Rekašius, taip pat dalyvavo UAB „Senamiesčio projektai“ projektų vadovas Ramūnas Buitkus, techninės priežiūros vadovas Vytautas Liubinas ir UAB „Virbarta“ direktorius Jonas Mušauskis.

Praėjusiais metais sutvarkytas Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios stogas, atkurtas puošnumo statiniui suteikiantis bokštas, restauruoti langai, sienų apkalas, įrengtos nuogrindos, saugos sistemos, pašventinta medinio šventoriaus koplytstulpio kopija, šiemet sutvarkyta varpinė, nupjauti seni, grėsmę kėlę medžiai. Turistų mėgstama Pikelių šventovė su joje esančiais septyniais didingais altoriais sutvarkyta kompleksiškai ir tapo dar patrauklesnė, tačiau darbų ateičiai dar liko. Restauratorių šiuo metu laukia šventoriaus tvora su vartais, taip pat ir bažnyčios viduje esančios kultūros vertybės. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos