Susitikime su aplinkos ministru – apie efektyvesnes galimybes

Liepos 4 d., ketvirtadienį, Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) meras Vidmantas Macevičius ir Savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė susitiko su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika. Vietos savivaldos vadovai iškėlė nemažai techninių klausimų apie Jėrubaičiuose pastatytus mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginius, išsakė argumentuotų siūlymų dėl efektyvaus jų panaudojimo. Aplinkos ministras paprašė Savivaldybės mero raštu išdėstyti susitikimo metu išsakytus klausimus, įvardyti problemas ir pateikti galimus jų sprendimo būdus.

Į Žemaitiją aplinkos ministras atvyko susitikti su Telšių apskrities savivaldybių merais, vicemerais, savivaldybių administracijų direktoriais. Vizitas prasidėjo Plungės rajone veikiančiame UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centre, kurio pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą. Lankytasi Jėrubaičiuose, kur vykdant komunalinių atliekų tvarkymo plėtrą pastatyti MBA įrenginiai. Juose apdorojamos iš visų Telšių regiono savivaldybių (Plungės, Telšių, Mažeikių ir Rietavo) surinktos mišrios komunalinės atliekos. Savivaldybės mero V. Macevičiaus teigimu, iki šiol neracionaliai naudojamos minėtų įrenginių galimybės – dujos deginamos fakele, o ne MBA įrenginiuose, galinčiuose biologinio apdorojimo proceso metu išskirtas biodujas panaudoti šilumos ir elektros energijos gamybai ir taip užtikrinti maksimaliai efektyvų panaudojimą, gauti papildomo pelno.

Dėl MBA įrenginių iš surinktų komunalinių atliekų mažinamas į sąvartynus patenkančių atliekų kiekis, atskiriant deginti ar perdirbti tinkamas medžiagas, o biologiškai skaidžios atliekos, iš kurių gaunamos biodujos, turėtų būti apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose. Jos būtų naudojamos elektrai gaminti.

Susitikime su aplinkos ministru savivaldybių ir savivaldybių adminsitracijų vadovai diskutavo apie aplinkos apsaugos reikalavimus, naujoves, projektus ir rajonų poreikį vykdyti aplinkos apsaugos veiklas.

 

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos