Sodininkų bendrijoms skirta 30 tūkst. eurų

Savivaldybė šiais metais pirmą kartą pagal patvirtintą programą prisidėjo prie sodininkų bendrijų bendrų darbų. Tam buvo parengtas Sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašas, kuriam pritarė Mažeikių rajono savivaldybės taryba, numatytas 30 tūkst. eurų fondas. Visos besikreipusios ir šiemet gerinusios infrastruktūrą Mažeikių rajono sodininkų bendrijos gavo finansavimą.

Rajone yra per 5 600 sodo sklypų 25-iose sodininkų bendrijose. Iš jų į Savivaldybę dėl finansavimo kreipėsi 23 sodininkų bendrijos. Jų visų paraiškos buvo patenkintos. Tam iš viso skirta 30 tūkst. eurų. Specialistai apskaičiavo, kad kiekvienam sklypui teko maždaug po daugiau nei 5 eurus.

Savivaldybės lėšos skiriamos tik bendriems objektams: keliams, gatvėms tiesti ar remontuoti, apšviesti, įrenginiams vandeniui tiekti, nuotekoms šalinti ar valymui įrengti, esamiems objektams atnaujinti. Bendrijoms buvo kompensuojamos tik išlaidos už atliktus darbus ar paslaugas bei tos, kurios patirtos per pastaruosius 12 mėnesių iki prašymo pateikimo.

Paskatinimo tikslas – padėti plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies kompensuojant mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objektų techninės dokumentacijos rengimo, statybos ir remonto bei priežiūros išlaidas, skatinti bendrijas tinkamai prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus, suteikti joms žinių teritorijų planavimo, žemės naudojimo, kraštovaizdžio tvarkymo, projektavimo darbų, techninės dokumentacijos rengimo, statybos ir remonto klausimais bei kitoms išlaidoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų priežiūra.

Bendrijos, pageidaujančios gauti paramą, teikė paraiškų vertinimo komisijai motyvuotą prašymą ir papildomus dokumentus. Parama prašymus pateikusioms bendrijoms buvo skiriama proporcingai pagal ten esančių sklypų skaičių, bet ją galėjo sudaryti ne daugiau kaip pusė visų patirtų išlaidų.

 

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos