Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV), norintiems gauti dalinę finansinę paramą iš Mažeikių rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų

Mažeikių rajono savivaldybės administracija SVV subjektams šiais metais planuoja paskirstyti 68 500 eurų sumą, kuri SVV fondui patvirtinta 2019 metų savivaldybės biudžete. 
Prašymai „Dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo“ priimami nuo š. m. balandžio 8 d. iki gegužės 10 d. 15 val.
Prašymai ir reikalingi dokumentai iki kvietime nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Mažeikių rajono savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt. Prašymai, atsiųsti Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. 
Prašymo forma ir kita informacija (dokumentai, kuriuos turi pristatyti SVV subjektai, pageidaujantys gauti dalinę finansinę paramą) skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.
Informuojame, jog 2019 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienį) 15 val. VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Ventos g. 8A, Mažeikiai vyks informacinis renginys dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.
Kontaktiniai tel. pasiteiravimui: (8 443) 67 177, (8 443) 98 234.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos