Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV), norintiems gauti dalinę finansinę paramą iš Mažeikių rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų

Mažeikių rajono savivaldybės administracija SVV subjektams šiais metais planuoja paskirstyti 65 000 eurų finansinės paramos.
Prašymai „Dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo“ priimami nuo š. m. gegužės 2 d. iki birželio 1 d. 15 val.
Prašymai ir reikalingi dokumentai iki kvietime nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos 107 kab., Laisvės g. 8, Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt. Prašymai, atsiųsti Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
Prašymo forma ir kita informacija (dokumentai, kuriuos turi pristatyti SVV subjektai, pageidaujantys gauti dalinę finansinę paramą) skelbiami Savivaldybės interneto svetainės www.mazeikiai.lt skiltyje „Verslui ir investuotojams→Kuriantiems ir plėtojantiems verslą→Parama verslui→Savivaldybės ir valstybės parama verslui→Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas.
Informuojame, kad 2018 m. gegužės 9 d. (trečiadienį) 15 val. VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre adresu: Ventos g. 8A, Mažeikiai vyks informacinis renginys dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.
Kontaktiniai tel. pasiteirauti: (8 443) 67 177, (8 443) 98 248.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos