Smulkiesiems ūkininkams – išmokos

Priėmus LR užimtumo įstatymo Nr. XIII-3211 papildymo 52 straipsniu įstatymo papildymą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo 200 Eur sieksiančią vienkartinę išmoką gaus, jeigu atitiks visas šias sąlygas:

  • žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis mažesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV);
  • yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles, klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2019 metus arba turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį; 
  • jo deklaruota gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje;
  • negauna išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui; 
  • nedirba ar neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių;
  • negauna nedarbo socialinio draudimo išmokos;
  • karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius kovo 16 d. neviršijo 6 tūkst. gyventojų.

Vienkartinės ir periodinės išmokos bus išmokamos iki 2020 m. gruodžio 31 d., jas skirs ir mokės „Sodra“.

Prašymą dėl vienkartinės ar periodinės išmokos paskyrimo turi pateikti Savivaldybės administracijai pagal jo deklaruotą gyvenamąją vietą, seniūnijose, iki gruodžio 11 d. Atvykus į seniūniją būtina turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Siunčiant prašymą registruotu paštu, pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, elektroniniais ryšiais – pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymai siunčiami pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašymo formą galite rasti svetainėje www.sodra.lt ›Formos ir šablonai ››Bendrieji prašymai.

Ūkininkas negali gauti abiejų išmokų – bus mokama arba vienkartinė, arba periodinė išmoka. Vienkartinė 200 Eur išmoka skiriama už visą karantino laikotarpį, periodinė išmoka – už pilną karantino mėnesį – taip pat siekia 200 Eur. Kadangi karantinas truko nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d., smulkieji ūkininkai gali gauti po 200 Eur už balandį ir gegužę bei po maždaug pusę šios sumos – už kovo ir birželio mėn. Jeigu asmuo sąlygas atitiko visą karantino laikotarpį, bendra periodinės išmokos suma – 609,90 Eur.

 

Žemės ūkio skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos