Skelbiamas projekto Mažeikių rajono savivaldybės dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių, ir grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir/arba psichikos negalią, projekto įgyvendinimo partnerių atrankos konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-55 patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano 5 priedas ir www.pertvarka.lt paskelbtas investicinis projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto  bei psichikos negalia plėtra Telšių regione“.

Šio projekto galimas pareiškėjas yra Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Norint teikti paraišką ir įgyvendinti šį projektą dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių ir grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir/arba psichikos negalią, veiklai vykdyti reikalingi partneriai.

Galimi partneriai: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai.

Veiklos: dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių įkūrimas ir veikla Mažeikiuose ir Viekšniuose; grupinio gyvenimo namų įkūrimas ir veikla Mažeikiuose ir Viekšniuose. 

Savivaldybės administracija siekdama atrinkti partnerius, vadovaujasi Administracijos direktoriaus 2020-02-21 įsakymu Nr. A1-410 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių, socialinių dirbtuvių ir grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir/arba psichikos negalią, projekto partnerių atrankos aprašu ir skelbia projekto Mažeikių rajono savivaldybės dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių, socialinių dirbtuvių ir grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir/arba psichikos negalią apgyvendinimo paslaugos partnerių, kurie įgyvendinus projektą ir toliau vykdys veiklas,  atrankos konkursą.

Paraiškos dėl partnerių, dalyvausiančių įgyvendinant projektą, įtraukimo į sąrašą turi būti pateiktos Mažeikių rajono savivaldybės administracijai adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai, 107 kab. iki 2020 m. kovo 6 d. (įskaitytinai). Paraiška turi būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį, ar tiesiogiai nurodytu adresu, užklijuotame voke ir ant voko nurodytas paraiškos pavadinimas,

Papildomą informaciją ir konsultacijas dėl paraiškų teikimo iškilusiais klausimais suteiks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Kekytė, tel. (8 443) 90143, e. paštas jolanta.kekyte@mazeikiai.lt ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Končiuvienė, tel. (8 443) 90674, e. paštas daiva.konciuviene@mazeikiai.lt.

Aprašas

Paraiška

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos