Skelbiamas konkursas 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios ne mažiau nei vienerius metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ar savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ir palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Mažeikių rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Organizacija projekte gali planuoti teikti paslaugas pagal vieną ar kelias veiklos sritis.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d įsakymu Nr. A1-545  „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatais.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai projektų paraiškos pateikiamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui iki 2018 m. lapkričio 5 d.

Siunčiant paštu adresuoti:
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursui
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui
Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai

Informacija teikiama telefonu (8 443)  90 147, mob. tel. (8 640)  71 175 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 110 kab.

 

Socialinės paramos skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos