Savivaldybės tarybos posėdyje daugiausia diskusijų – dėl mokyklų reorganizavimo ir likvidavimo

Balandžio 30 d., antradienį, posėdžiavo Mažeikių rajono savivaldybės taryba (toliau – taryba). Komitetų posėdžiuose dalyvavę ir sprendimų projektus išanalizavę tarybos nariai dėl daugelio klausimų pritarė vienbalsiai. Posėdyje iš 27 Savivaldybės tarybos narių dalyvavo 25. Taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Bartkevičius.
Daugiausia diskusijų kilo dėl mokyklų reorganizavimo ir likvidavimo. Pateikti sprendimų projektai dėl sutikimo reorganizuoti Mažeikių r. Balėnų pagrindinę mokyklą, dėl sutikimo reorganizuoti Mažeikių r. Ruzgų pagrindinę mokyklą, dėl Mažeikių r. Krakių pagrindinės mokyklos likvidavimo, dėl Mažeikių r. Pikelių pagrindinės mokyklos likvidavimo. Šiuos opius klausimus pristatė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus. Tarybos posėdyje dalyvavo ir išsakė savo nuomonę Balėnų, Ruzgų, Krakių ir Pikelių bendruomenių atstovai. Sprendimų projektams buvo pritarta, tačiau Seimo narys V. Ąžuolas, Savivaldybės meras, kiti tarybos nariai kvietė dar kartą kalbėtis su bendruomenėmis, kad neliktų neaiškumų ar neatsakytų klausimų.
Posėdyje pritarta viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės, viešosios įstaigos Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitoms. Taip pat pritarta dėl šių gydymo įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo. Vienbalsiai pritarta dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-262 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės Investicijų programos 2019–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo, dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo, dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo.
Patvirtinti sprendimų projektai atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio, dėl socialinio būsto pagal socialinio būsto fondo plėtros programą pirkimo, turto perdavimo pagal panaudos sutartį Mažeikių rajono ugniagesių komandai, turto perdavimo valdyti patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms, turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybai.

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos