Savivaldybės taryboje nauja narė

Spalio 26 d., penktadienį, vyko Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos posėdis, kuriame  susirinkę rajono politikai svarstė 34 į darbotvarkę įtrauktus klausimus, iš kurių – dvi informacijas. Tarybos posėdis pradėtas neeiline procedūra – sąžiningai vykdyti tarybos nario pareigas prisiekė Genovaitė Perminienė. Po sveikinimų apie keturias valandas trukusiame tarybos posėdyje iš 27 politikų dalyvavo 21 ir kone vienbalsiai pritarė visiems svarstytiems sprendimų projektams.  

Prisiekė nauja tarybos narė

Dalyvaujant Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atstovui Valdemar Urban, sąžiningai vykdyti pareigas prisiekė nauja tarybos narė, Darbo partijos atstovė Genovaitė Perminienė. Pirmą kartą tapusi tarybos nare politikė dirbs Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio bei Kontrolės komitetuose, Antikorupcijos ir Etikos komisijose bei tarybos veiklos reglamento redakcinėje komisijoje.

Pritarta siūlymui dalyvauti projekte

Nors vienas tarybos narys ir susilaikė, pritarta siūlymui dalyvauti projekte, kurio metu Mažeikiuose būtų įrengtos geležinkelio keliamo triukšmo mažinimo užtvaros. Jį pateikė AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ ir kvietė sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl ES lėšomis finansuojamo projekto  ,,Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas“ įgyvendinimo. Preliminari triukšmą mažinančių užtvarų, kurias planuojama įrengti miesto centre, ilgis būtų apie 2100 metrų. Šio projekto veiklų vertė 3,3 mln. Eur, iš kurių 15 proc. Savivaldybė lėšos ir tai rajono biudžetui kainuotų apie 0,495 mln. Eur. 

Leido įsigyti autobusus ir sumažino maitinimo mokesčius

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba prašė leidimo įsigyti 17 vietų, o Plinkšių globos namai  14 vietų mikroautobusus. Visi posėdyje dalyvavę tarybos nariai tam pritarė. Taip pat rajono politikai neprieštaravo, kad moksleiviams, gyvenantiems Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendrabutyje, būtų sumažintas maitinimo mokestis 20182019 mokslo metams. Tad 2 moksleiviai bus visiškai atleisti nuo šio mokesčio, o 13 moksleivių jis bus sumažintas perpus.

Mažės tarifai

Rajono politikai patvirtino Mažeikių rajone esančių daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus, kurie yra ženkliai mažesni nei iki šiol taikyti rajono gyventojams. Taip pat įgaliojo daugiabučius namus administruojančias įmones juos taikyti nuo 2019 m. sausio 1 d.

Patvirtintos programos, aprašai ir struktūra

Daugiau dėmesio tarybos posėdyje buvo skirta 20192021 programoms patvirtinti. Išklausę sprendimų projektų pristatymus tarybos nariai kone vienbalsiai pritarė Savivaldybės Investicijų, Aplinkos apsaugos ir sveikatos, Kultūros veiklos ir sporto plėtros programoms. Taip pat pritarė Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašui  ir išklausę Savivaldybės ilgalaikio strateginio plano 2014–2020 m. 2017 metų įgyvendinimo ataskaitą, patvirtino ją.

Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūra, kurią tarybai teikė Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius. Savivaldybės administracijoje nelieka Ryšių su visuomene skyriaus, o tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir jaunimo reikalų koordinatorius bus tiesiogiai pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui.

Prisistatė naujas direktorius ir išklausė informaciją

Rajono politikams bei visiems posėdyje dalyvavusiesiems prisistatė naujas UAB ,,Mažeikių vandenys“ direktorius Kęstutis Kazlauskas. Nuo šių metų rugpjūčio vidurio dirbantis direktorius kalbėjo apie save, įmonės strateginius tikslus, kokius namų darbus turi atlikti dar šiemet ir atsakė į užduotus klausimus.

Savivaldybės mero patarėjas Giedrius Petrulevičius pateikė informaciją apie sporto ir pramogų centro statybos projekto įgyvendinimo eigą.

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos