Savivaldybės taryba patvirtino savivaldybės biudžetą

Penktadienį, vasario 22 d., Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos posėdyje patvirtintas savivaldybės biudžetas, taip pat pritarta ir rezoliucijai „Dėl Mažeikių rajono savivaldybei svarbių istorinių datų įteisinimo“, tad jau kitąmet švęsime 100-ąjį Mažeikių miesto gimtadienį.

Pritarta savivaldybės biudžetui

Savivaldybės tarybos balsų dauguma („už“ balsavo 19, 4 „prieš“ ir 1 susilaikė) patvirtintas šių metų savivaldybės biudžetas, kurį sudaro 62 191,9 tūkst. Eur pajamų ir 63 389,5 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Praėjusiame tarybos posėdyje buvo pristatytas savivaldybės biudžeto projektas. Gauti prašymai buvo išnagrinėti, apsvarstyti Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose ir remiantis išvadomis sprendimo projekte atlikti pakeitimai.

Paskirtos dvi premijos

Savivaldybės apdovanojimų komisija tarybai tvirtinti teikė rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos ir Mažeikių krašto kultūros premijos kandidatūras. Pirmoji 1 000 Eur premija skirta Rūtai Končiutei-Mačiulienei, Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už rašytojos atminimo puoselėjimą, labdaringos, kultūrinės, švietėjiškos veiklos tęsimą. Antroji 1 500 Eur premija bus įteikta Ramunei Zelbienei, Mažeikių choreografijos mokyklos mokytojai ekspertei, už kultūrinę ir švietėjišką veiklą.

Patvirtino rezoliuciją

Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tai, kad 2020 m. savivaldai Mažeikiuose sukanka 100 metų ir įvertinusi Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės lūkesčius dėl pirmą kartą Mažeikių vietovardžio paminėjimo rašytiniuose šaltinuose ir Mažeikių miesto įkūrimo datos nustatymo, išklausiusi Mažeikių muziejaus direktoriaus Vaidoto Balzerio pranešimą ir susipažinusi su konferencijos-diskusijos „Kaip kunigaikštis Mažeika bėgiais vaikščiojo: miestų ištakų tyrimo problematika“ medžiaga ir rekomendacijomis, pritarė rezoliucijai. Ja patvirtinta, kad data, kai Mažeikių vietovardis pirmąkart paminėtas rašytiniuose šaltiniuose (Hermano Vartbergiečio Livonijos kronikoje) laikyti 1332 metus, o Mažeikių miesto įkūrimo data laikyti 1920 metus, nes tais metais kovo 1 d. išrinkta pirmoji miesto taryba.

Pritarta pavedimui, ataskaitoms, programoms

Tarybos nariai pavedė Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti UAB „Tavo pastogė“ sudaromų netarnybinių automobilių nuomos sandorių ir šių automobilių naudojimo auditą. Pritarta Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatai, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategijos, programos sąmatai ir priemonių vykdymo planui, patvirtino nekilnojamojo turto objektų, kurie yra neprižiūrimi ar apleisti, sąrašui. Rajono politikai taip pat išklausė 2018 m. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ir Savivaldybės Kontrolės komiteto ataskaitas, sprendė kitus socialinius, švietimo ir turto perdavimo bei įsigijimo klausimus.

Iš viso apsvarstyti 25 klausimai, iš jų 1 informacija. Iš 27 tarybos narių dalyvavo 24. Pritarta visiems klausimams.

 

Bendrasis skyrius

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos