Savivaldybėje – Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

Rugsėjo 4 d., antradienį, Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salėje įvyko Mažeikių rajono savivaldybės NVO tarybos posėdis. Posėdyje svarstytas pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiklos plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programą, skirtų lėšų paskirstymas seniūnijoms. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.
Posėdyje dalyvavo tarybos nariai: Savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė, Mažeikių rajono NVO asociacijos pirmininkas Eduardas Vaičiulis, VšĮ „Mažeikių rajono neįgaliųjų centras“ direktorė Audronė Šimkuvienė, Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė, Sedos bendruomenės pirmininkė Vita Domarkienė, Mažeikių rajono klubo „Mano namai“ pirmininkė Krista Kinčienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė-jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Galdikė.
Lėšų šiai programai vykdyti šiemet skirta 10 000 Eur mažiau (37 374 Eur). Pinigai seniūnijoms paskirstyti pagal gyventojų skaičių (vienam gyventojui 0,65 Eur). Nutarta, kad prioritetus, kam bus išleistos lėšos, nustato pačios išplėstinės seniūnaičių sueigos. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė-jaunimo reikalų koordinatorė A. Purauskytė apžvelgė jau įvykdytus labiausiai vykusius projektus. Kalbėjo, kad projektai galėtų būti tęstiniai. Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu: projektą pateikė bendruomeninė organizacija; bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija; į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;  projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims; į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.). Pasidžiaugta, kad šie darbai ugdo bendruomenės sąmoningumą, susitelkimą.
Nuo birželio įsigaliojo naujasis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo aprašas, kuriame aptariamos pagrindinės taisyklės, kaip teikti paraiškas, nurodomi jų vertinimo kriterijai, išaiškinamos atrankos ir atsiskaitymo už projektus procedūros, pateikiamos vertinimo anketos ir deklaracijos su pavyzdžiais. Artimiausiu metu Savivaldybės svetainėje bus paskelbtas kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo paraiškų teikimo konkurse.

Ryšių su visuomene skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos