Sausio 1 dieną įsigaliojo naujos redakcijos Dokumentų rengimo taisyklės

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VE-41 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos nauja redakcija išdėstytos Dokumentų rengimo taisyklės.

Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 30 d. pasitarimo protokole „Dėl dokumentų valdymo funkcijų efektyvumo didinimo priemonių plano“ nurodytą pavedimą – pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus taip, kad būtų supaprastinti jų administravimo procesai.

 Svarbiausi Taisyklių pakeitimai:

– supaprastinti rašytinių dokumentų rengimo reikalavimai;

– išplėsta Taisyklių reglamentavimo sritis, įtraukiant daugiau elektroninių dokumentų rūšių. Taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo reikalavimai, taikomi ne tik rašytiniams elektroniniams dokumentams, bet ir vaizdo, garso dokumentams bei įrašams (dokumentų valdymo sistemų įrašams).

 Kas reglamentuota kitaip?

 Atkreipiame dėmesį į šiuos pakeitimus:

  1. Dokumento sudarymo vieta yra neprivaloma (pagal Taisyklių 27 punktą);
  2. Vizos ir paieškos nuorodos nebėra; rašto antraštė dėstoma centruotai, kaip ir visų kitų dokumentų (anksčiau buvo – nuo kairės paraštės);
  3. Taisyklių 2 priede parodyta, kad Įstaigos siunčiamų dokumentų struktūros elementus galima dėstyti 2 būdais. 1 būdas – modernesnis, panašus į kitų dokumentų struktūrą (dokumento data ir registracijos numeris dėstomi centruotai po dokumento pavadinimu). 2 būdas – toks pats elementų išdėstymo būdas, kaip ir anksčiau.

Taisykles rasite paspaudę šią nuorodą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/991a6440caf611e9929af1b9eea48566

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos