Reikalavimai saugiai vaikų poilsio stovyklai, kurioje teikiamos apgyvendinimo paslaugos

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas (toliau – NVSC) primena, kad prasidėjus vasarai, organizuojant vaikų poilsio stovyklas būtina nepamiršti saugumo ir higienos reikalavimų. Pagrindinius vaikų poilsio stovyklų, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“[1].

Reikalavimai stovyklų organizatoriams

Higienos normos reikalavimai taikomi stovykloms, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Higienos normoje nurodyti bendrieji sveikatos saugos reikalavimai: maudymosi vietų reikalavimai, sklypo/teritorijos įrengimo reikalavimai, patalpų įrengimo reikalavimai, vandens tiekimo, vėdinimo ir apšvietimo reikalavimai, sklypo, patalpų ir inventoriaus priežiūros reikalavimai, dienos režimo ir sveikatos priežiūros organizavimo reikalavimai. Taip pat stovyklų darbuotojai vaikų poilsio stovyklose gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą ir išklausę pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių kursus. Vaikų poilsio stovykloje, geria matomoje vietoje, turi būtį įmonės pirmosios pagalbos rinkinys.

Maudymosi vietos reikalavimai

Jeigu stovykloje organizuojamas vaikų maudymasis, vietose, kurios nėra įteisintos kaip paplūdimiai, būtina pažymėti maudymosi vietų ribas. Nemokantiems plaukti vaikams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams maudymosi vietos gylis negali būti didesnis nei 0,7 m. Mokyklinio amžiaus mokantiems plaukti vaikams – 1,3 m. Šios ribos turi būti sužymėtos. Maudymosi vietose priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus. Prieš stovyklos atidarymą turi būti atliekami maudymosi vietos vandens mikrobiologiniai tyrimai, nustatant žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) ir žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančius vienetus.

Asmens higienos reikalavimai

Stovyklos veiklų vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Taip pat turi būti įrengti dušai ir tualetai, atskirai mergaitėms ir berniukams. Įrenginių kiekis turi būti pakankamas: 1 unitazas penkiolikai mergaičių, unitazas ir 1 pisuaras dvidešimčiai berniukų, 1 praustuvė aštuoniems vaikams, dušas dvidešimčiai vaikų. Dušo, tualetų įrenginiai ir patalpos turi būti valomos ir dezinfekuojamos, autorizuotais biocidiniais produktais. Primename, kad valymui ir dezinfekcijai naudojamos priemonės turi būti laikomos vaikams neprieinamoje vietoje.

Kiekvienam vaikui turi būti numatyta lova, pagalvė, antklodė, lovos skalbiniai ir ne mažiau kaip 2 rankšluosčiai. Rankšluosčius ir lovos skalbinius į stovyklą vaikai gali atsivežti patys. Apie tai, kad stovykloje nebus aprūpinama minėtomis priemonėmis, turi būti informuojama iš anksto. Jei stovykla aprūpina lovos skalbiniais ir (ar) rankšluosčiais, panaudoti skalbiniai skalbiami pagal sutartį su skalbimo paslaugų teikėjais skalbykloje arba stovykloje įrengtoje atskiroje patalpoje (zonoje), kurioje sumontuota skalbimo ir džiovinimo įranga. Jeigu skalbiniai skalbiami pagal sutartį su skalbimo paslaugų teikėjais, sutartis turi būti laikoma stovykloje, vadovo nustatytoje vietoje.

Vaikų apgyvendinimo sąlygos

Gyvenamieji kambariai (miegamieji) įrengiami atskirai mergaitėms ir berniukams. Gyvenamajame kambaryje (miegamajame) įrengiama ne daugiau kaip 10 vietų vaikams iki 10 metų ir ne daugiau kaip 5 vietos vyresniems vaikams. Vienai vietai skiriama ne mažiau kaip 3 m² ploto. Jei vaikų miegui naudojamos dviaukštės lovos, draudžiama vaikams iki 10 metų miegoti antrame dviaukštės lovos aukšte. Gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) kiekvienam vaikui turi būti numatyti baldai ar vieta juose asmeniniams daiktams, drabužiams laikyti. Būtina užtikrinti reguliarų patalpų valymą, esant poreikiui dezinfekcija. Patalpose turi nebūti graužikų ir kitų buitinių kenkėjų, būtina vykdyti kenkėjų kontrolę.

NVSC atkreipia dėmesį, kad vaikų poilsio stovyklos turi būti organizuojamos švarioje ir saugioje aplinkoje, todėl pastebėjus, kad stovykloje galimai nesilaikoma minėtos higienos normos reikalavimų, apie tai turėtumėte informuoti NVSC el.p. [email protected].

 

[1] Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo“

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamento informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos