Projekto „Lyderių laikas 3“ renginiai mokyklose

Šių metų lapkričio mėn. Mažeikių r. vyko projekto „Lyderių laikas 3“ temos „Mokytojų patirtinis mokymasis mokėjimo mokytis kompetencijos (MMK) ugdymui(si)“ pristatymas mokyklų bendruomenėms.

Senamiesčio pagrindinė mokykla nuo pavasario gyvena pokyčio projekto ,,Lyderių laikas 3‘‘ idėjomis – jos pristatytos ir aptartos Mokyklos taryboje, Metodinėje taryboje, metodinėse grupėse. Mokyklos bendruomenei projektas pristatytas lapkričio 21 dieną.

Pirmiausia pasidžiaugta Neformaliosios švietimo lyderystės programa, kurios tikslas – suteikti profesinei veiklai reikalingų žinių įvairių lygmenų švietimo atstovams, stiprinti jų švietimo konteksto išmanymą bei plėtoti lyderystės kompetencijas taikant praktiką ir patirtį. Veiklos tyrimas yra pati veikla, taikant šiuolaikinius ugdymo metodus (pavyzdžiui, ,,Veidrodžio“).

„Akivaizdu, jog nauja karta, naujos technologijos skatina mus atrasti, išbandyti ir dalintis vis naujais šiuolaikiškiausio – patirtinio -  mokymo(si) būdais, įgalinančiais pokyčius: virtuali mokymosi ir bendravimo erdvė ,,Mokytojų klasė“ arba virtuali platforma ,,Slack“, mokytojų KGR ir veiklos ,,kitaip“, socialinių partnerių veiklų kalendorinis katalogas ir netradicinės mokymo(si) erdvės, Gerųjų patirčių mugė ir Kūrybinė laboratorija. Tai, kas aktualu, planuojame, tada veikiame, stebime, fiksuojame ir reflektuojame, kas lemia asmeninės ūgties sėkmę“, - savo įžvalgomis dalinosi mokyklos direktorius V. Laureckis.

Renginio metu konstatuota, jog patirtinis mokymas(is), kaip nuolatinė atradimų seka, mokykloje vyksta, išgryninta, ką pasirenkame čia ir dabar kaip pokyčio būdus: tai virtuali mokymosi ir bendradarbiavimo platforma bei mokytojų KGR. Šie būdai bus tiesiausias kelias mūsų tikslų link: atvirumas dalintis, sisteminė mokomųjų dalykų integracija, mokymasis tyrinėjant.

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje LL3 renginyje buvo pristatytas projektas, jo viziją ir realizavimo kryptys.

,,Koliažo“ metodo pagalba buvo prisiminta ir sužinota, ką mokyklos bendruomenės nariai jau žino apie projektą. Direktorė A.Kazlauskienė dar kartą pristatė ir akcentavo svarbiausius LL3 projekto dalykus. Mokytoja  V. Katkuvienė pristatė savivaldybės pokyčio projekto viziją ir pagrindines realizavimo kryptis. Po to vyko diskusijos penkiose grupėse, siekiant išsiaiškinti, ką ir kaip gimnazijos bendruomenė konkrečiai veiks kiekvienoje iš vizijos realizavimo krypčių. Mokytojai daug diskutavo ir ieškojo naujų idėjų ir sprendimų pokyčio projektui realizuoti. Po visų grupių darbo pristatymo, renginio dalyviai spalvotais lapeliais pažymėjo jiems asmeniškai  labiausiai dėmesio vertus pasiūlymus. Renginio pabaigoje dalyviai ,,Dienoraščio“ metodo pagalba reflektavo, kas jiems buvo svarbu ir kaip panaudos savo įžvalgas.

Apie renginį ir LL3 projektą gimnazijos bendruomenei primins, o gal net ir paskatins generuoti naujas idėjas, molinės LL3 gėlytės, kurias pagamino mokytojas D.Purkėnas. ,,Lyderių laikas 3“ kviečia nebijoti pokyčių, nes pasak P. Coelho ,,Išmokti tėra vienintelis būdas. Veikiant.“

Pokyčio projektas buvo pristatytas ir „Ventos“ progimnazijos bendruomenei. Renginį stebėjo kūrybinės komandos vadovė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Sutkienė, kūrybinės komandos nariai – Švietimo centro metodininkė Laima Žilinskienė, Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Virginijus Laureckis, ,,Gabijos“ gimnazijos direktorius Eduardas Vaičiulis ir pavaduotoja ugdymui Sonata Šakienė, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokytoja Virginija...Katkuvienė.

Renginio metu direktorė ir projekto kūrybinės komandos narė Ramunė Badaukienė supažindino su projekto siekiais, dalyviais, kam jis skirtas ir kokias veiklas apima. Mokytojams pristatė pokyčio Mažeikių rajono savivaldybėje viziją ,,Mokytojų patirtinis mokymąsis mokėjimo mokytis kompetencijos (MMK) ugdymui(si)“ bei jos įgyvendinimo kryptis. LL3 neformalios programos naudingumą klasės vadovo darbe pristatė jos dalyviai Giedrė Gedgaudaitė ir Jonas Raudonis. 

Mokytojai, vadovaujami moderatorių Lijanos Pocevičienės, Nijolės Juozumienės, Laimos Daujotienės, Justinos Padskočienės ir dirbdami ,,pasaulio kavinės“ metodu bei taikydami rato techniką, aptarė veiklas, siekiamus rezultatus ir sėkmės rodiklius.

 Buvo siūloma, kaip kitaip organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, kad būtų skatinamas mokytojų patirtinis mokymasis, kaip mokytojas turėtų organizuoti mokymą, kad ugdytų mokėjimo mokytis kompetenciją, kaip mokyklos vadovas turėtų skatinti mokytojų patirtinį mokymąsi, kaip kurti draugišką organizaciją. 

„Daugelis veiklų jau vyksta mokyklose, tačiau kad įvyktų tikras pokytis savivaldybėje, būtinas tam tikras proveržis, palaikymas, skatinimas ir žinoma skiriamos lėšos edukacinių erdvių, laboratorijų, mini mokslinių centriukų, kompiuterinių klasių su išmaniosiomis lentomis ir t.t. įrengimui,“ – apibendrino  progimnazijos direktorė Ramunė Badaukienė.

 

Projekto Kūrybinės komandos vadovė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė  Jelena Sutkienė

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos