Pristatome Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo rezultatus

Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), rengdama Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, vasario 12–28 d. atliko gyventojų nuomonės tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie dabartinę Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą bei rajono vystymosi lūkesčius. 

Reprezentatyvaus sociologinio tyrimo metu savo nuomonę išsakė 536 rajono gyventojai, atstovaujantys visoms 9 seniūnijoms. Tyrimui taikytas tiesioginės apklausos duomenų rinkimo būdas. 

Vertintos svarbiausios temos: ekonominė aplinka; kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugos; turizmas ir rekreacija; sveikatos priežiūros situacija ir paslaugos; socialinė apsauga; švietimo paslaugos; komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos; susisiekimo (transporto ir ryšių) situacija ir paslaugos;  nagrinėtas bendras gyvenamosios vietovės vertinimas. 

Atliktus tyrimą paaiškėjo, kad 43,0 proc. respondentų netenkina rajono verslo aplinka, tačiau žemės ūkio situacijos tendencija kitokia – 37,4 proc. respondentų yra patenkinti žemės ūkio situacija. Savivaldybės ir Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro teikiamos paslaugos vertinamos vidutiniškai (nuo 4,6 balo iki 6,3 balo). Šis vertinimo rodiklis atskleidė, kad Savivaldybėje verslo aplinka ir teikiamos paslaugos nėra iki galo išvystytos. 

Vertinant kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas, paaiškėjo, jog tyrime dalyvavę asmenys labiausiai patenkinti kultūros įstaigų paslaugų kokybe (7,0 balo). Sporto aikštelių ir vietų mankštinimuisi būklė, pagal pateiktus kriterijus, vertinama vidutiniškai (balai svyruoja nuo 4,7 iki 5,9 balo). Respondentų atsakymai parodė, kad gyventojai retai dalyvauja kultūros ir sporto renginiuose, nes trūksta informacijos apie organizuojamus renginius (42,4 proc.) arba renginiai vyksta nepatogiu laiku (39,4 proc.). 

Respondentams pateikus įvertinti Savivaldybės turizmo ir rekreacijos objektų ir infrastruktūros būklę, paaiškėjo, kad geriausiai vertinama turizmo ir rekreacijos infrastruktūra yra kaimo turizmo sodybos (5,8 balo).  Turizmo rūšių ir rekreacijos paslaugų kokybė vertinama žemiau nei vidutiniškai (nuo 4,2 balo iki 5,0 balo). Tyrimo metu nustatyta, kad savivaldybėje labiausiai trūksta vandens turizmo. 

Vertinant sveikatos priežiūros situaciją ir paslaugas, paaiškėjo, kad respondentai labiausiai patenkinti medicinos darbuotojų kompetencija ir darbo išmanymu (7,0 balo) bei patalpų būkle (6,8 balo). Koreguotinos sritys – per aukštos mokamų gydymo paslaugų kainos, per ilgas vizito pas gydytojus laukimo laikas. 

Respondentai teigiamai vertina socialines paslaugas teikiančių institucijų darbą bei jų teikiamas paslaugas – jos vertinamos gerai (balai svyruoja nuo 7,1 balo iki 7,6 balo). Tyrimas parodė gana aukštus ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo kokybės vertinimo rodiklius (7,7 balo ir 7,5 balo), tačiau, respondentų teigimu, ugdymo įstaigose trūksta karjeros ir profesinio ugdymo bei kryptingo orientavimo. Bendrai vertinant rajone teikiamas paslaugas, tyrime pateikti atsakymai atskleidė, kad didžiausias pasitenkinimas yra socialinėmis bei švietimo paslaugomis (7,2 balo).

 Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo bei susisiekimo (transporto ir ryšių) situacijos ir paslaugų vertinimai parodė, kad  gyventojai labiausiai patenkinti vandens tiekimo kokybe (8,0 balo), ryšių ir telekomunikacijų infrastruktūra (7,2 balo) bei interneto tiekimo paslaugų kokybe (7,7 balo).

Vertinant viešojo transporto paslaugas, geriausiai įvertinta aptarnavimo kokybė (7,1 balo). Tyrimo metu paaiškėjo, kad savivaldybės gyventojams viešojo susisiekimo kokybė yra svarbi, tačiau, taupydami savo laiką, jie dažniau renkasi asmenines transporto priemones, naudojimąsi viešuoju transportu galėtų padidinti palankesnis viešojo transporto grafikas. Tyrimo metu respondentai išreiškė nepasitenkinimą daugiabučių namų infrastruktūra bei šaligatvių tvarkos kokybe, taip pat nepakankamai išvystyta automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūra prie gyvenamųjų namų.

Tyrimo metu, vertinant bendrą gyvenamąją vietovę, paaiškėjo, kad Savivaldybės institucijų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių ir kitų organizacijų, teikiančių viešąsias paslaugas, darbą bei jų teikiamas paslaugas, respondentai vertina geriau nei vidutiniškai. Geriausiai vertinamas teiginys: „Paslaugas, dėl kurių kreipiausi, teikiantys specialistai buvo mandagūs ir maloniai bendravo su manimi“ (7,2 balo). Savivaldybės tarybos ir administracijos darbas vertinamas vidutiniškai. 

Su išsamia tyrimo ataskaita galite susipažinti čia (nuoroda).

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos