Priimami prašymai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia ir techninės pagalbos priemonių įsigijimo

Mažeikių rajone gyvenančios šeimos, auginančios vaikus su sunkia negalia, iki šių metų kovo 1 d. (imtinai) gali pateikti prašymus dėl būsto pritaikymo ir techninių pagalbos priemonių įsigijimo. Prašymus reikia teikti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui el. paštu vilija.gureckiene@mazeikiai.lt.

Prašymai priimami remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365, patvirtintu Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu. Šiuo aprašu numatoma pritaikyti būstą vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Vaikui, turinčiam sensorinės sistemos sutrikimų, gali būti perkamos techninės pagalbos priemonės (pasunkintos antklodės, liemenės, batutai, sūpynės, hamakai, kamuoliai ir pan.). Dėl šių techninės pagalbos priemonių turi būti pateikta gydytojo 027/a formos pažyma.

Informacija teikiama telefonu 8 640 71175.

Socialinės paramos skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos

2021 01 11

Ataskaita