Pradėtas patikrinimas

Šiandien, gavus gyventojų skundą, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pradėtas skubus neplaninis UAB „Admituras“ patikrinimas dėl vykdomų balsavimo raštu procedūrų. Taip pat dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti pasiūlymo, informacijos patalpų savininkams teikimo pagal teisės aktų reikalavimus bei patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimo – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu susirinkimai, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose.

Apie priimtus sprendimus, surašius daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktą, informuosime papildomai.

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos