Posėdžiavo Savivaldybės taryba

Birželio 29 d., penktadienį, Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos posėdyje apsvarstyta 40 klausimų.
Komitetų posėdžiuose dalyvavę ir sprendimų projektus jų metu išanalizavę tarybos nariai dėl daugelio klausimų pritarė vienbalsiai. Posėdyje iš 27 Savivaldybės tarybos narių dalyvavo 20. Taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Telšių apskrityje atstovė Loreta Bagdonavičienė.
Tarybos dauguma pritarė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ ir Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-295 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės veiklos valdymo programos 2018–2020 metams patvirtinimo“ bei Savivaldybės administracijos Turto valdymo programos 2018–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimams.
Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūra, kurią tarybai teikė Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius. Nuo liepos 1 d. Savivaldybės administracijoje nelieka Vaiko teisių apsaugos skyriaus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba veiks centralizuotai.
Posėdyje svarstyta ir pritarta Mažeikių rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų įgyvendinimo ataskaitai ir Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės investicijų programos 2018–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimui.
Diskutuota ir tarybos daugumos pritarta viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymui ir Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimui.
Svarstyta ir pritarta Sedos mieste teritoriją Kultūros gatvėje prie „magazino“ pripažinti svarbia vietos bendruomenei.
Vienbalsiai pritarta patvirtinti Kalnėnų pagrindinės mokyklos ir biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos nuostatus.
Tarybos daugumos pritarimu patvirtintas UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų planas, taip pat socialinio būsto pirkimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą.
Posėdyje svarstyta ir pritarta dėl tarybos nario delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus.
Diskutuota ir tarybos daugumos pritarta 2018 m. kovo 30 d. tarybos sprendimu Nr. T1-102 sudarytos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos laikinosios komisijos, išnagrinėtoms VšĮ „Kretingos maistas“ ir VšĮ Mažeikių ligoninės sutarčių (2015–2018 m.) dėl ligonių maitinimo paslaugų teikimo sąlygų laikymosi ir maitinimo organizavimo atitikimo teisės aktams, išvadoms, taip pat dėl tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-354 „Dėl vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimo vasaros poilsio stovyklose 2016–2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo.
Kitas tarybos posėdis vyks rugpjūčio mėnesį.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos