Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2020 metams

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad atsižvelgiant į Mažeikių rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) 2019 m. spalio 8 d.  įsakymu Nr. A1-2097 „Dėl Mažeikių rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų  vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2019 m. gruodžio 10 d. posėdžio protokolą Nr. 2019-2 paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2020 metams. Jos patvirtintos 2019 m. gruodžio 12 d. Administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-2633.

Konkursui paraišką pateikė 4 organizacijos: Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“, VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“ ir Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija. Mažeikių rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija pritarė pateiktiems projektams. Lėšų paskirstymas pateiktas žemiau.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje  projektams finansuoti skirtų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas 2020 metams

Eil. Nr.

Projektą pateikusios organizacijos pavadinimas

Iš viso (EUR)

valstybės biudžeto

(EUR)

Iš savivaldybės

biudžeto

(EUR)

1.

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

16 400,00

13 113,00

3 287,00

2.

VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Ventos g. 8A, Mažeikiai

38 373,00

30 680,00

7 693,00

3.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai

28 000,00

22 387,00

5 613,00

4.

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

18 000,00

14 393,00

3 607,00

Iš viso

100 773,00

80 573,00

20 200,00

 Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos