Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2019 metams

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į Mažeikių rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) 2018 m. lapkričio 12 d.  įsakymu „Mažeikių rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų  vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. A1-2533 2018 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolą Nr. 2018-2 paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2019 metams. Jos patvirtintos 2018 m. gruodžio 10 d. Administracijos direktorius įsakymu A1-2791.

Konkursui paraišką pateikė 4 organizacijos: Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija, VšĮ „Mažeikių rajono neįgaliųjų centras“, Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“ ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“. Mažeikių rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija pritarė pateiktiems projektams. Lėšų paskirstymas pateiktas žemiau.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje  projektams finansuoti skirtų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas 2019 metams

Eil.

Nr.

Projektą pateikusios organizacijos pavadinimas

Iš viso (EUR)

valstybės biudžeto

(EUR)

Iš savivaldybės

biudžeto

(EUR)

Komisijos narių skirtų balų vidurkis (didžiausias galimas 100)

1.

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“,

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

16800

13440

3360

94

2.

VšĮ Mažeikių  rajono neįgaliųjų centras,

Ventos g. 8A, Mažeikiai

40730

32584

8146

95

3.

Sutrikusio intelekto žmonių globos

Bendrija „Mažeikių Viltis“,

Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai

27499

21999

5500

88

4.

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija,

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

16800

13440

3360

92,5

 

Iš viso

101829

81463

20366

 

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos