Paskirstytos lėšos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2020 metams

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į Mažeikių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) 2018 m. lapkričio 9 d.  įsakymu Nr. A1-2591 „Dėl Mažeikių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2019 m. gruodžio 10 d. posėdžio protokolą Nr. 3, 2019 m. gruodžio 16 d. Administracijos direktorius įsakymu A1-2644 patvirtino neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skirtų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymą 2020 metams.

Konkursui paraišką pateikė 3 organizacijos: Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija, VšĮ „Mažeikių rajono neįgaliųjų centras“ ir visuomeninė organizacija „Gerumo galia“. Mažeikių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisija pritarė pateiktiems projektams. Lėšų paskirstymas pateiktas žemiau.

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2020 METAMS 

Eil.

Nr.

Projektą pateikusios organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas  

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Iš viso

 

 

EUR

valstybės biudžeto

EUR

Iš savivaldybės

biudžeto

EUR

1.

VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras, kodas 167374878,

Ventos g. 8A, 89103 Mažeikiai

VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centro neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas

52

3 000

2 500

500

2.

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija, kodas 167217738, Pavenčių g. 4, Mažeikiai

„Būk judesy“

72,5

4 000

3 000

1 000

3.

Visuomeninė organizacija „Gerumo galia“, kodas 267380960, Pavenčių g. 4, Mažeikiai

„Gyvenu, nes sportuoju“

51,5

1 500

643

857

 

Iš viso

 

 

8 500

6 143

2 357

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos