Paskirstytos lėšos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2019 metams

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į Mažeikių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) 2018 m. lapkričio 9 d.  įsakymu Nr. A1-22591 „Dėl Mažeikių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. gruodžio 10 d. posėdžio protokolą Nr. 4, 2018 m. gruodžio 18 d. Administracijos direktorius įsakymu A1-2897 patvirtino neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skirtų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymą 2019 metams.

Konkursui paraišką pateikė 2 organizacijos: Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija ir VšĮ „Mažeikių rajono neįgaliųjų centras“. Mažeikių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisija pritarė pateiktiems projektams. Lėšų paskirstymas pateiktas žemiau.

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2019 METAMS

Eil.

Nr.

Projektą pateikusios organizacijos pavadinimas

Iš viso

EUR)

Iš valstybės biudžeto

EUR

Iš savivaldybės biudžeto

EUR

Komisijos narių skirtų balų vidurkis

(didžiausias galimas 80)

1.

VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras,
Ventos g. 8A, 89103 Mažeikiai

4703

3800

903

 65

2.

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija,
Pavenčių g. 4, Mažeikiai

3042

2396

646

 56

 

Iš viso

7745

6196

1549

 

 

Kultūros ir sporto skyrius

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos