Pasirašyta sutartis – rengiamas nakvynės namų kapitalinio remonto projektas

Sausio 14 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracija pasirašė statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sutartį su UAB „Pažangūs projektų sprendimai“. Pagal šią sutartį įmonė per 6 mėnesius turi parengti Mažeikių rajono nakvynės namų kapitalinio remonto projektą ir gaus statybą leidžiantį dokumentą bei vykdys projekto priežiūrą per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį.

Projekto „Mažeikių rajono nakvynės namų modernizavimas“  įgyvendinimo metu Mažeikių rajono nakvynės namuose (Sodų g. 7, Mažeikiai), pirmame ir trečiame aukštuose,  numatoma atnaujinti 17 gyvenamųjų patalpų, koridorių, virtuvę, personalo patalpas, įrengti skalbyklą ir asmenų priėmimo patalpas, neįgaliesiems pritaikytus WC, kambarius visiškai apstatyti naujais baldais (lovos, spintelės, spintos), įsigyti naują skalbimo, džiovinimo įrangą, lentynas skalbiniams, šaldytuvą. Judėti skirtos zonos bus pritaikytos asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis. Pastato išorėje planuojama įrengti liftą asmenims su negalia. Projekto vertė kone 320 tūkst. Eur.

 Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2018 m. liepos 2 d. pasirašė sutartį dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Mažeikių rajono nakvynės namų modernizavimas“ (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-81-0005) įgyvendinimo. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Mažeikių rajono nakvynės namais. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sutartyje projektui „Mažeikių rajono nakvynės namų modernizavimas“ įgyvendinti yra skirta daugiau nei 270 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto projektui numatoma skirti daugiau nei 47 tūkst. Eur.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio mėn.

Įgyvendinus projektą planuojama užtikrinti socialinių paslaugų (nakvynės namų) prieinamumą Mažeikių rajono socialinės rizikos asmenims, pagerinti tikslinei grupei teikiamų socialinių paslaugų kokybę, sumažinti nakvynės namų lankytojų socialinę atskirtį.

Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos