Pasirašyta projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis

AB „Lietuvos geležinkeliai“ informavo, kad su Ardanuy Ingenieria S.A. pasirašyta triukšmo mažinimo priemonių įrengimo Mažeikių geležinkelio stotyje projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis. Vyksta sutartyje numatyti darbai: tyrinėjimai, triukšmo matavimas ir modeliavimas, rengiami projektiniai pasiūlymai. Užbaigus šį etapą bus rengiamas techninis projektas. Numatoma, kad bendrai, abejose geležinkelio vėžės pusėse, bus pastatyta kiek daugiau nei 2 km ilgio traukinių keliamą triukšmą mažinančių užtvarų.

Preliminari projekto veiklų vertė apie 3,3 mln. eurų, iš kurių 85 procentai bus padengti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Siekdama geresnių gyvenimo sąlygų mažeikiškiams Savivaldybė su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dar 2018 m. gruodžio 28 d. pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl projekto „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas. II etapas“ įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ Nr. 06.2.1-TID-V-509 priemonę „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos