Pasirašė projekto įgyvendinimo sutartį

Lapkričio 28 d. Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0021) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinti. Paraiška projektui parengta vadovaujantis aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-828 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ įgyvendinimo“.

Projektu siekiama Mažeikių lopšelyje-darželyje „Buratinas“, Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“ ir Plungės r. Šateikių pagrindinėje mokykloje pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudarant sąlygas sėkmingai ugdytis vaikams, turintiems mokymosi bei elgesio ir emocinių sunkumų. Tyrimais nustatyta, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos pasirengusios ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo sutrikimų, tačiau aplinkos nėra visiškai tinkamos ugdyti elgesio ir emocijų sunkumų turinčius vaikus: specialistai stokoja atnaujintų žinių, tėvams trūksta informacijos ugdant tokius vaikus.

Mokymuose dalyvaus 18 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, kurie sužinos, kaip įgyvendinti prevencinę socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programą „Kimochis“, diegti naują priešmokyklinio ugdymo modelį „Laikas kartu“, organizuoti integruotą ugdymą vidaus ir lauko aplinkose. Įgytas kompetencijas mokytojai taikys diegdami naują PU modelį „Laikas kartu“, įgyvendindami programą „Kimochis“, organizuodami inkliuzinį ugdymą lauke. Veiklos rezultatų efektyvumas bus įvertintas atliktu priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų tyrimu. 40 priešmokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų dalyvaus mokymuose, kur gilins žinias apie vaikų socialinio-emocinio ugdymo galimybes, streso mažinimo būdus, susipažins su naujo PU modelio „Laikas kartu“ diegimo ypatumais, sužinos, kodėl vaiko raidai svarbus socialinis-emocinis ugdymas.

Projekto idėjos įgyvendinimas ir efektyvus lėšų įsisavinimas svarbus prisidedant prie Žemaitijos regione esančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos tobulinimo, padės didinti ugdymo prieinamumą ir kokybę įvairių ugdymosi poreikių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, sudarys prielaidas gerosios patirties plėtrai regionuose. Projekto veiklos orientuotos į lyčių lygybės, nediskriminavimo principų užtikrinimą.

 

Laima Norvaišienė

Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos