Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui žemdirbiai raginami nedelsti ir pranešti apie sutvarkytus buvusius netinkamus paramai žemės plotus arba naujus netinkamus paramai žemės plotus

Žemdirbiai, besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus netinkamus paramai žemės plotus
tinkamais paramai ir ateinančiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metais juos
deklaruoti, privalo iki 2018 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: išnaikinti piktžoles, atlikti medžių,
kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalinti iš žemės ploto, atlikti kitus būtinus
tvarkymo darbus.
Žemdirbiai, užbaigę visus netinkamo paramai žemės ploto tvarkymo darbus, privalo iki 2018 m.
gruodžio 1 d. nufotografuoti sutvarkytą netinkamą paramai žemės plotą ir kreiptis į savivaldybės ar
seniūnijos pagal žemės ūkio valdos centrą dirbantį darbuotoją, kuris prisijungęs prie Paraiškų
priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt pažymės sutvarkyto netinkamo paramai
žemės ploto vietą, pasirinks atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkels sutvarkyto žemės ploto
nuotrauką.
Žemdirbiai, neturintys galimybių atvykti į savivaldybę ar seniūniją, gali savarankiškai prisijungti
prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt prisijungimo lange paspaudę
nuorodą „Taip pat galite prisijungti per el. valdžios vartus“. Pasirinkę prisijungimo prie
Elektroninių valdžios vartų portalo būdą („Per banką“, „Su elektronine atpažinties priemone“),
žemdirbys bus nukreiptas į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, kurios meniu juostoje
paspaudęs „Išankstiniai KŽSRP aprašymai“ galės pažymėti sutvarkyto netinkamo paramai žemės
ploto vietą, pasirinkti atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkelti sutvarkyto žemės ploto nuotrauką.
Įkeliama nuotrauka turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb.
Pažymėtina, kad iki 2018 m. gruodžio 1 d. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje turi būti
pažymėti ir netinkami paramai žemės plotai, pvz., pastatytas naujas pastatas, iškastas tvenkinys ir
kt.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pažymėtus naujus netinkamus paramai žemės
plotus ir sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus patikrins ir patikslins iki 2019 m. balandžio
1 d. Nustačius, kad pažymėtas netinkamas paramai žemės plotas nėra sutvarkytas (medžiai, krūmai
neiškirsti, medžių kelmai neišrauti, nupjauti medžiai ar jų liekanos neišvežtos, akmenų krūvos
nesutvarkytos ir pan.) kontrolinių žemės sklypų ribos bus patikslintos tik tada, kai VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras vėlesniais metais gaus naujausią ortofotografinę medžiagą arba
palydovinius vaizdus.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ragina nedelsti ir pranešti apie buvusius
netinkamus paramai žemės plotus, kuriuos žemdirbys pavertė tinkamais paramai žemės plotais, nes
kitais metais jie galės pretenduoti į išmokas už šiuos sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus.
Fizinių asmenų įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai, jų įgalioti fiziniai asmenys norėdami
prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centrui prašymą suteikti prieigą (https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus
„Paslaugos“, „Prašymai“ ir prašymų sąrašo 15 punkte parsisiuntus prašymo formą „Prašymas
suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“) ir įgaliojimo originalą ar jo
patvirtintą kopiją.

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba el. paštu pagalba@vic.lt .

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos