Parengtas Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2260 ,,Dėl Mažeikių teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ ir patvirtinta Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos planavimo darbų programa parengtas Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (toliau – Bendrasis planas)

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Mažeikių miesto ir gretimybės (Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija)

Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected] 

Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: [email protected] 

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  [email protected] 

Planavimo tikslai: nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.

Planavimo uždaviniai:

1. Vadovaujantis darnios plėtros principais, visuomenės interesais, nustatyti prioritetines ir neprioritetines inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros teritorijas Mažeikių mieste ir gretimose teritorijose;
2. Nustatyti prioritetinių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo etapus, infrastruktūros vystymo principus;
3. Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;
4. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.   Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2022-07-29 raštu Nr.AU11-217 pritarė Bendrojo plano koregavimo sprendinių konkretizavimo stadijai.

Supažindinimo tvarka: su procedūriniais dokumentais ir Bendrojo plano koregavimo sprendinių konkretizavimo ir kita dokumentacija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.mazeikiai.lt  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607) nuo 2022-08-01, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje – nuo 2022-08-08. Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, el. paštas: [email protected] . ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučiauskienė, tel. (8 443) 98217, el. p. [email protected].

Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (Laižuvos g. 3) nuo 2022-08-08 iki 2022-08-22. Viešas svarstymas su visuomene vyks 2022-08-23 12.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės salėje (Stoties g. 18).

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano koregavimo visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, , el. p. [email protected] . Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos