Pagerės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė

Siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę Mažeikių rajono savivaldybėje devynios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos įgyvendina sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektus, kurių tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti tikslines transporto priemones, skirtas pacientams lankyti ir paslaugas teikti namuose, medicinos, odontologinę ir kompiuterinę įrangą, kuri reikalinga vaikų ir suaugusiųjų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai. Taip pat projekto veiklų metu numatoma modernizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Bus atnaujintas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, įrengtas tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetas. Projekto naudą pajus visi rajono gyventojai – bus teikiamos aukščiausios kokybės paslaugos, pasitelkiant modernią įrangą bus lengviau diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus.

Projektus vykdo 9 sveikatos priežiūros įstaigos: UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras vykdo kartu su partneriais UAB Mažeikių psichinės sveikatos centru ir UAB Tirkšlių sveikatos namais, UAB Šeimos sveikatos centras su VšĮ Mažeikių senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centru ir UAB „Medikvita“, o VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras su VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centru ir UAB „MediCA klinika“. Visų šių įstaigų projekto įgyvendinimo partneris – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kuri iš savo biudžeto skiria daugiau nei 40 tūkst. eurų. Bendra projektų vertė apie 540 tūkst. eurų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. 

 

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos