Nustatytos Savivaldybės mero pavaduotojų veiklos sritys ir funkcijos

Sausio 5 d., antradienį, pradėjus eiti pareigas Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mero pavaduotojai Rūtai Matulaitienei, Savivaldybės mero potvarkiu nustatytos abiejų mero pavaduotojų veiklos sritys ir funkcijos. 

Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė atlieka visas mero pareigas, išskyrus kai kuriuos Vietos savivaldos įstatyme numatytus įgaliojimus. Veiklos sritys: bendravimas su bendruomenėmis, ryšiai su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniai reikalai, sveikatos apsauga, švietimas, jaunimo reikalai, kultūra, kraštovaizdis, kultūros paveldas, sportas, tarptautinis bendradarbiavimas, turizmas. 

Kai meras ir mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė negali eiti pareigų, mero pavaduotoja Rūta Matulaitienė atlieka visas mero pareigas, išskyrus kai kuriuos Vietos savivaldos įstatyme numatytus įgaliojimus. Veiklos sritys: aplinkosauga, energetika, investicijos, Savivaldybės valdomos įmonės, rajono darni plėtra, rajono ūkis ir infrastruktūra, regioninis bendradarbiavimas, seniūnijų ir Savivaldybės veiklos efektyvumas, transportas, verslo aplinkos gerinimas, viešoji tvarka, civilinė sauga.

Mero pavaduotojų funkcijos: analizuoja gaunamą informaciją ir teikia pasiūlymus merui, organizuoja posėdžius ir pasitarimus problemų sprendimui, teikia pasiūlymus veiklos gerinimo klausimais, dalyvauja pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių veikloje, priima interesantus, nagrinėja prašymus, skundus, vykdo kitus mero pavedimus.

Ryšių su visuomene skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos