Nuotolinis Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. birželio mėn. 27 d.  9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti: 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Zėligo namo (u. k. 1186), Klaipėdos m.. sav., Klaipėdos m., Žvejų g. 1, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimais ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 26963), Telšių r. sav., Luokės sen., Luokės mstl., Telšių g. 5, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis nustatyti Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 26963) ir jo kompleksinių dalių: Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso Visų Šventųjų bažnyčios (u. k. 1678), Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso varpinės (uk. K. 26964), Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso  šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 26965) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Panaikinti apsaugą Vargonams (u. k. 16884), susidedantiems iš Vargonų prospektų (u. k. 30168) ir Vargonų instrumentų (u. k. 30169) bei Altoriams (3) su skulptūriniu dekoru (u. k. 15162),  Telšių r. sav., Luokės sen., Luokės mstl., Telšių g. 5, nes tapo Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso Visų Šventųjų bažnyčios (u. k. 1678) vertingosiomis savybėmis.

Panaikinti apsaugą Koplytstulpiui su Šv. Roko ir angelo skulptūromis (u. k. 14215), Luokės sen., Luokės mstl., Telšių g. 5, nes tapo Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso (26963) vertingąja savybe.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastatų ir kapo komplekso (u. k. 17240), Ukmergės r. sav., Ukmergės m. sen., Ukmergės m., Bažnyčios g. 8, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis suteikti apsaugą ir nustatyti Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastatų ir kapo komplekso (u. k. 17240) kompleksinėmis dalimis: Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastatų ir kapo komplekso Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią (u. k. 47256), Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastatų ir kapo komplekso varpinę (u. k. 47257), Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastatų ir kapo komplekso draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo, kunigo Leono Špakevičiaus kapą (u. k. 47386), nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilkaviškio pašto stoties pastatui (u. k. 46896), Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. sen., Vilkaviškio m. Vytauto g. 63, apsaugos suteikimo.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga ir publikacijomis suteikti apsaugą Vilkaviškio pašto stoties pastatui, nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Raudondvario dvaro sodybos (u. k. 971), Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: paminklas.

Akto parengimo pagrindas: 2022-05-09 raštu Nr. (13.25 E)2-989 pavesta Kult8ros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: patikslinti Raudondvario dvaro sodybos (u. k. 971) kompleksinės dalies Pietų oficinos (u. k. ) vertingąsias savybes, jas papildant nauja – „rūsio raudonų plyų grindys“,

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1453), Kretingos r. sav., Imbarės sen., Kalnalio k., Motiejaus Valančiaus g. 12, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga nustatyti Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios statinių komplekso ir jo kompleksinių dalių: Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios statinių komplekso Šv. Lauryno bažnyčios (u. k. 23599) ir Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios statinių komplekso varpinės (u. k. 23600) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras. 

  1. Dėl struktūrų, atidengtų 2022 m. archeologinių tyrimų metu, Sedos Švč. M, Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso teritorijoje, vertinimo ir jų nustatymo Sedos Švč. M, Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 984), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Varduvos g. 1, vertingosiomis savybėmis tikslingumo.

Papildoma informacija: klausimas inicijuotas archeologo M.M. Gautas prašymas įvertinti vykdant archeologinius tyrimus, Sedos Švč. M, Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso teritorijoje, aptiktas struktūras (tvoros fragmentas, akmeninio grindinio fragmentas), preliminariai datuojamas XIX a. pirma pusė – XX a. pirma pusė.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos