Nuo sausio didėja vaiko pinigai

Nuo sausio 1 d. didėja finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms. Universali išmoka vaikui (vaiko pinigai) kitais metais didės iki 50 eurų (dabar – 30 eurų), o vaiko pinigai neįgaliam vaikui – 69,92 euro (dabar – 30 eurų). Taip pat suvienodinamas išmokos dydis, kuris mokamas vaikams, augantiems nepasiturinčiose ir gausiose šeimose, tad jiems bus mokama 20 eurų papildoma išmoka. 
Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gruodžio 6 d. priėmė Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 IR 24 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1699 (užregistruotas TAR 2018-12-20, Nr. 20940), kurio esminiai pakeitimai:
• padidinama universali išmoka vaikui nuo 0,79 BSI (30,02 Eur) iki 1,32 BSI (50,16 Eur) dydžio, o neįgaliam vaikui (iki 18 metų) universali išmoka vaikui – nuo 0,79 BSI (30,02 Eur) iki 1,84 BSI (69,92 Eur) dydžio;
• suvienodinamas papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis – 0,53 BSI (20,14 Eur);
• nustatyta, kad išmoką vaikui turi teisę gauti emancipuoti ir susituokę vaikai (asmenys);
• nustatyta, kad išmoka vaikui gali būti mokama ir vaikui nuo 14 iki 18 metų, turinčiam tėvų ar rūpintojų sutikimą;
• netaikomas Išmokų vaikams įstatyme nustatytas reikalavimas gyventi Lietuvos Respublikoje vaikams (asmenims), skiriant išmoką vaikui ir globos (rūpybos) išmoką besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams nustatytas išmokas jų mokymosi užsienio valstybių mokymo įstaigose laikotarpiu;
• nustatyta savivaldybės administracijoms teisė, jeigu yra pagrįstų įtarimų dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo tikslingumo, apklausti besikreipiančius dėl išmokos asmenis, tikrinti jų gyvenimo sąlygas ir, surašius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei gavus socialinio darbuotojo rekomendaciją dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo būdų, nustatytų Išmokų vaikams įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje, priimti sprendimą dėl tikslingo vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo.

Priimto įstatymo įsigaliojimas – 2019 m. sausio 1 d.

Socialinės paramos skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos