Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjai kviečiami teikti paraiškas NVŠ programoms įgyvendinti 2019 metais

NVŠ teikėjai, planuojantys organizuoti mokinių užimtumą po pamokų, iki 2018 m. gruodžio 13 d. kviečiami teikti Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams nustatymo paraiškas.

Paraiškos formą rasite čia.

Į neformaliojo vaikų švietimo lėšas gali pretenduoti visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie atitinka Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-272 patvirtinto Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo IV skyriaus 13 ir 14 punktų nuostatas. Aprašą rasite čia.

Paraiškos registruojamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (204 kab., Stoties g. 18, Mažeikiai), tel. (8 443) 95334, el. p. virga.liaugminaite@mazeikiai.lt

Visi nauji teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), NVŠ programos – Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

Dėl registracijos ŠMIR-e

 Švietimo skyriaus vyriausiajai  specialistei Loretai Rubežienei (tel. 8 443 95321, el. p. loreta.rubeziene@mazeikiai.lt)  pateikti užpildytą Duomenų registravimo kortelę, Verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą (tik laisvieji mokytojai), Nuostatus/įstatus (tik institucijos).

Duomenų registravimo kortelė laisviesiems mokytojams čia.

Duomenų registracijos kortelė kitiems švietimo teikėjams čia.

Dėl NVŠ programos registracijos į KTPRR

Programą registruoja pats švietimo teikėjas adresu www.ktprr.smm.lt

Prieš įregistruojant programą, privaloma užpildyti Teikėjo anketą bei Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Skenuotus dokumentus siųsti ITC specialistui Mažvydui Jablonskiui el.p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt , originalus – Informacinių technologijų centrui  Suvalkų g. 1, Vilnius. Užregistruotam teikėjui el. paštu  atsiunčiami prisijungimo prie KTPRR duomenys, NVŠ teikėjas įkelia skenuotą NVŠ programos paraiškos formą į minėtą registrą. Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį įrašo į programos paraiškos formą, prieš pateikdamas ją savivaldybei.

Dėl veiksmų KTPRR konsultuoja Švietimo centro metodininkė Sida Kojelienė, te. (8 443) 95211, el.p.s.kojeliene@scmazeikiai.lt

Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo klausimais informaciją teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė, tel. (8 443) 95323, el.p. nijole.zakalskiene@mazeikiai.lt

2018 m. gruodžio 14 d. 14 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje ( Stoties g. 18, Mažeikiai) planuojama konsultacija naujiems NVŠ teikėjams dėl NVŠ programų įgyvendinimo žingsnių. Prašytume registruotis el. paštu nijole.zakalskiene@mazeikiai.lt

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos