Naujai prisiekę Savivaldybės tarybos nariai pradėjo darbą

Šiandien, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi daugiausia balsų savivaldos rinkimuose pelnę Mažeikių rajone veikiančių partijų ir vieno visuomeninio rinkimų komiteto atstovai. Pirmasis naujos 2019–2023 m. kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos posėdis pradėtas Tautiška giesme, po kurios iškilmingai prisiekė 26 Savivaldybės tarybos nariai ir tiesiogiai išrinktas Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius.
Pirmąjį posėdį vedė Mažeikių rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Alvyda Purauskytė, kuri paminėjo, kad tarp 27 tarybos narių jauniausiajam yra 35 metų, o vyriausiajam 69. Savivaldybės taryboje – 9 moterys ir 18 vyrų.
Kiekvienas tarybos narys, kviestas abėcėlės tvarka, iškilmingai prisiekė „gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus“. Jiems įteikti Savivaldybės tarybos nario pažymėjimai ir ženkleliai. Paskutinis priesaiką davė Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius, kuris po priesaikos dėkojo Mažeikių rajono gyventojams už pasitikėjimą ir kvietė Savivaldybės tarybos narius konstruktyviai ir darniai dirbti rajono gyventojų labui.
Prisiekus visiems tarybos nariams Savivaldybės meras V. Macevičius perėmė Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininko pareigas ir prasidėjo darbas. Patvirtinus posėdžio darbotvarkę nustatytas darbo užmokestis Savivaldybės merui, atleisti praėjusios kadencijos Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius ir jo pavaduotojai Saulius Šiurys bei Eimantas Salatka. Kol nėra paskirtas naujas Savivaldybės administracijos direktorius, laikinai jo pareigas pavesta eiti Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjai Rimai Podelienei. Savivaldybės meras įvardijo, kad į Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas siūlys Laimą Nagienę. Jau šiandien bus išsiųsti rašytiniai prašymai, kurie būtini prieš asmenį skiriant į pareigas. Tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos asmuo gali būti paskiriamas į pareigas.
V. Macevičius taip pat pateikė vieną Savivaldybės mero pavaduotojo kandidatūrą ir kvietė pritarti bei pareigas patikėti Sigutei Bernotienei. Savivaldybės tarybos nariai slaptu balsavimu išreiškė savo poziciją. Už balsavo 16, prieš – 4, susilaikė – 7. Daugumai balsavus už Savivaldybės mero pavaduotoją, trečią kadenciją iš eilės ja tapo S. Bernotienė.
Pritarta ir Savivaldybės tarybos komitetų sudėtims bei paskirti jų pirmininkai, pavaduotojai. Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetą sudaro 9 nariai. Pirmininkė Ona Kelpšienė, pirmininko pavaduotojas Jonas Žičkus. Nariai – Andriejus Virkutis, Rimantas Gramas, Pranas Trakinis, Odeta Jasmontienė, Saulius Šiurys, Antanas Tenys, Deivydas Vyniautas.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetą sudaro 7 nariai. Pirmininkas Česlovas Čyžas, pirmininko pavaduotoja Sigutė Bernotienė. Nariai – Virginijus Sungaila, Rūta Matulaitienė, Paulius Auryla, Lina Rimkienė, Laima Nagienė.
Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetą sudaro 5 nariai. Pirmininkė Milda Šukienė, pirmininko pavaduotojas Darius Ereminas. Nariai – Zita Šaulienė, Irena Macijauskienė, Eimantas Salatka.
Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitetą sudaro 5 nariai. Pirmininkas Vytautas Visminas, pirmininko pavaduotojas Paulius Pocevičius. Nariai – Nerijus Baužys, Bronius Kryžius, Jonas Jurkus.
Kontrolės komiteto narius nuspręsta tvirtinti kitame Savivaldybės tarybos posėdyje.

Bendrasis skyrius

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos