Miesto vietos veiklos grupė: nauja valdyba, strategijos keitimas, lėšos

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) vykusiame visuotiniame narių susirinkime, kuriame dalyvavo septyni atstovai, išrinkta nauja valdyba. Pritarta miesto VVG plėtros strategijos keitimui. Kalbėta ir apie gautas projektines lėšas, jų panaudojimą.
Į Mažeikių miesto VVG valdybą deleguojamus atstovus siūlė Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) taryba, nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir įmonės. Naujoji valdyba: Sigutė Bernotienė (Savivaldybės mero pavaduotoja), Saulius Šiurys (Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas), Ramūnas Bertulis (Savivaldybės mero patarėjas), Zofija Valatkienė (Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė), Eduardas Vaičiulis (Mažeikių nevyriausybinių organizacijų pirmininkas), Nedas Jančiauskas (jaunimo atstovas), Roberta Žaltauskienė (Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė), Darius Seilius (Mažeikių verslininkų asociacijos viceprezidentas, UAB „Flamera“ direktorius), Ligita Ozolienė (UAB „Ligita“ direktorė). Šioms kandidatūroms pritarta vienbalsiai.
Mažeikių miesto VVG pirmininkė Dalia Grygolaitienė (Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja) apžvelgė miesto VVG plėtros strategiją, jos keitimą, gautų lėšų panaudojimą. Strategija patvirtinta vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu. Jai įgyvendinti buvo skirta daugiau kaip 434 tūkst. Eur Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų. Iš jų daugiau kaip 65 tūkst. Eur strategijos administravimui, daugiau kaip 369 tūkst. Eur – strategijos įgyvendinimui.
Projekto paraiškas galėjo teikti tik juridiniai asmenys (tiek privatūs, tiek vieši). Mažeikių VVG iš viso priėmė 24 projektinius pasiūlymus. Iki 2019 m. gegužės 1 d. pasirašyta 14 projektų finansavimo sutarčių už daugiau kaip 311 tūkst. Eur. Finansavimas skirtas Mažeikių verslininkų asociacijai, UAB „Mokesčių labirintai“, Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybai, VšĮ „Edukacijos ambasadoriai“, visuomeniniam judėjimui „Mažeikiai KITAIP“, Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai „Gyvenimo spalvos“, Bendruomeniniam pagalbos vaikams centrui.
Visuotiniame susirinkime pritarta lyginamajam strategijos keitimo variantui, kurį dar tvirtins vidaus reikalų ministras. Strategiją keisti reikėjo dėl likusių projektinių lėšų – 57,96 tūkst, Eur – perskirstymo ir efektyvaus panaudojimo aktualiausioms veikloms. Patvirtinus šį dokumentą ir viešai paskelbus kvietimus teikti paraiškas, turintieji idėjų, atitinkančių vietos pėtros strategijoje keliamus tikslus, galės kreiptis į miesto VVG.
Senąjį Mažeikių miesto VVG plėtros strategijos ir lyginamąjį strategijos variantus galima rasti ČIA.
● Vietos veiklos grupė – iš skirtingų organizacijų atstovų sudaryta asociacija. Tokios grupės siekia konkrečiame mieste pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti socialinę integraciją, įtraukdamos vietos gyventojus, verslą ir savivaldybę.
● VVG rengia ir įgyvendina bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas – tai miesto VVG kartu su vietos bendruomene parengtas dokumentas, kuriame išnagrinėti gyventojų ir teritorijos vystymosi poreikiai, potencialas, suformuluoti tikslai, uždaviniai ir numatyti vykdytini veiksmai.
● Strategijose keliamų tikslų įgyvendinimas perduotas į bendruomenės rankas – mieste veikiančios organizacijos turi galimybę gauti finansavimą projektams, galintiems prisidėti prie strategijoje keliamų uždavinių sprendimo

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos