Matuotas triukšmo lygis tyliosiose viešosiose zonose

 

Gegužės 28 diena Mažeikių rajono tyliosiose zonose dieną, vakare ir naktį buvo vykdomi triukšmo lygio matavimai, kurie parodė, kad tyliosiose viešosiose zonose triukšmo lygis neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo. Tačiau nežymiai viršijo tyliosiose zonose rekomenduojamą triukšmo ribinę vertę dienos, vakaro ir nakties metu. Bendra aplinkos triukšmą sudarė transportas ir praeiviai (duomenys pateikti lentelėje).
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-75 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tyliųjų viešųjų zonų nustatymo“ yra nustatytos 2 tyliosios viešosios zonos – Juodpelkio parko tylioji viešoji zona ir Sodų trikampio skvero tylioji viešoji zona. Vadovaujantis 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 13 straipsnio 2 dalies 8 punktu savivaldybė vykdo šių zonų triukšmo lygio stebėseną (monitoringą).

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos