Mažeikių rajono Pikelių, Šerkšnėnų, Židikų kadastro vietovėse prasideda melioracijos statinių nukentėjusių 2017 metais nuo liūčių rekonstrukcijos ir remonto darbai

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad 2019 m. balandžio 15 d. prasideda Mažeikių rajono melioracijos statinių nukentėjusių 2017 metais nuo liūčių rekonstrukcijos ir remonto darbai Pikelių, Šerkšnėnų, Židikų  kadastro vietovėse. Rekonstrukcijos ir remonto darbus atliks UAB „Telšių hidrostatyba“. Numatoma rekonstrukcijos ir remonto darbų pradžia – 2019 m. balandžio 15 d.,  rekonstrukcijos ir remonto darbų pabaiga – 2019 m. gruodžio 1 d.

Planuojama rekonstruoti ir suremontuoti magistralinius melioracijos griovius ir juose esančius melioracijos statinius:

  • Pikelių kadastro vietovės magistralinis melioracijos griovys Nr. 8;
  • Mažeikių rajono Šerkšnėnų kadastro vietovės magistralinis melioracijos griovys Šerkšnėna (Šerkšnėnų griovys) ;
  • Mažeikių rajono Židikų kadastro vietovės magistraliniai melioracijos grioviai: K, Nr.1, Nr. 1-1, L-8, L-8-1, Nr. 8, L-18-1-1, L-18-1-3.

Taip pat numatoma rekonstruoti valstybei nuosavybės teise priklausantį drenažą ir jo statinius Šerkšnėnų kadastro vietovėje).

Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai bus vykdomi vadovaujantis melioracijos darbų kalendoriniu atlikimo grafiku pagal melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemas.

Dėl išsamesnės informacijos apie planuojamų atlikti darbų eigą galima kreiptis į UAB „Telšių hidrostatyba“ statybos darbų vadovą Vytautą Stankų, mob. tel. 8 686 61 461, el. paštas thstatyba@gmail.com

Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas

Melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objektuose schemos:

Židikų kadastrinės vietovės griovys L-8 ir L-8-1 (1)

Židikų kadastrinės vietovės griovys L-8 ir L-8-1 (2)

Židikų kadastrinės vietovės griovys Nr. 1

Židikų kadastrinės vietovės griovys Nr. L-18-1, L-18-1-1, L-18-1-3 ir Nr. 8

Pikelių kadastrinės vietovės griovys Nr. 1

Šerkšnėnų kadastrinėje vietovėje

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos