LL3 mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys Senamiesčio pagrindinėje mokykloje

Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio Mažeikių rajono ugdymo įstaigose vyksta projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos, kurios orientuotos į mokytojų patirtinį mokymąsi. Senamiesčio pagrindinė mokykla taip pat gyvena pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ idėjomis. Šiemet balandžio 26 d. šioje mokykloje surengtas mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys – metodų aukcionas.

Direktorius Virginijus Laureckis detaliai pristatė „Lyderių laikas 3“ renginio – metodų aukciono kontekstą, pakvietė stebėti metodinių grupių pristatymus.

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė kalbėjo, kad mokosi visur, atsižvelgdama į šiuolaikinę mokinių kartą, nebijo kaitos, naujovių, nes motyvuoja siekis sulaukti sėkmės istorijų, moko Z kartos vaikus. Mokytojos stengiasi mintį pasakyti trumpai, aiškiai, glaustai, o tam itin parankus „HAIKU“ metodas, pristato mokymosi ryšius pagal „HAIKU“, pateikia mokinių sukurtų taisyklių pagal „HAIKU“, kviečia svečius viso renginio metu kurti haiku, kaip viso renginio aukciono refleksiją.

Užsienio kalbų metodinė grupė turi tarptautinių projektų rašymo ir įgyvendinimo patirties, nes jau treti metai vykdo „ERASMUS+“ projektus, todėl mano, kad geriausias patyriminis mokymasis yra projektinė veikla, nes mokiniai bendrauja, bendradarbiauja, todėl ir pristatomas metodas pavadintas „PROJEKTU“.

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė kalbėjo apie metodą „DEBESYS“, kuriuose galima išsisaugoti informaciją, naudodami šį įrankį, ir mokytojai, ir moksleiviai šiuolaikinėmis priemonėmis gali perduoti didelės apimties vaizdo medžiagą, taikomąsias programas ir aktualią informaciją. Akcentuoti privalumai: niekada nepamirši, nepamesi, nesudėtinga naudotis ir lengva dalintis.

Pradinių klasių metodinė grupė pristatė metodą „VORATINKLIS“ir pasakojo, kaip audžia savo sėkmės tinklą: dalijosi mintimis apie planuojamą ir pravestą pamoką, apie bendravimo su mokytojais dalykininkais patirtį, kaip sekasi taikyti metodą „Mokinys – mokiniui“, kokius projektus vykdo, kokios patirties parsivežė iš respublikinės konferencijos „Per pažinimą į išsaugojimą“, džiaugėsi NMPP, „Mažuoju diktantu“, I vieta ketvirtokų matematikos olimpiadoje, I vieta rajone „Kengūros“ konkurse, prisiminė Pirmokų šventę, šokių festivalį „Sutrepsėkim“, „Kaziuko mugę“, pasidžiaugė gamtamoksline laboratorija, Terapijos kabinetu, pamokėlėmis su sveikatos priežiūros specialistu, psichologu, pakvietė pirkti ir naudotis pasiūlytu metodu.

Gamtos mokslų metodinė grupė siūlė išbandyti metodą „GRANDINĖLĖ“ ir kalbėjo apie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą, kuri skatina patirtinį, tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį mokymąsi, apie glaudų kolegialų grįžtamąjį ryšį „Atradau – pritaikiau – pasidalinau“, metodo „Mokinys – mokiniui“ taikymą, pristatė pavykusias pamokų refleksijas: piešinį, pasaką, „Žodį – raktą“, pačių mokinių pasirinktą „Reklamos pertraukėlę“.

Socialinių mokslų metodinė grupė pristatė metodą „PIRAMIDĖ“ ir kalbėjo apie informacines technologijas istorijos, geografijos, tikybos pamokose, apie vertingų seminarų patirties sklaidą, programas „KAHOOT“, „EDMODO“ bei didžiausią grupės atradimą – „WORDART“ programą, kuri „žodžių meno“ metodu leidžia atsiskleisti mokinių kūrybiškumui, deminstravo šiuo metodu sukurtus mokinių darbus.

Saviraiškos metodinė grupė kvietė susidomėti metodu „JUNGTYS“: tai saviraiškos metodinės grupės KGR sklaida virtualioje platformoje „Slack“, kuri prieinama ir kompiuteryje, ir telefone, metodo esmė – greita ir efektyvi susistemintos dalykinės informacijos, patirčių ir sėkmių sklaida, šis metodas suteikia galimybę pasidalinti ne tik įvykusių pamokų, renginių įspūdžiais, planais, dokumentais, bet ir tiesiogiai kelti renginio, pamokos, varžybų ar projekto nuotraukas ar kitokią informaciją, renginio metu metodinės grupės nariai nuolat taikė savo metodą, tiesiogiai  (esamuoju laiku) kėlė nuotraukas į virtualią grupės bendradarbiavimo erdvę iš renginio ir dalinosi pastebėjimais, tarėsi, kokį metodą pasirinkti.

Direktorius Virginijus Laureckis pasiūlė mokytojams „pirkti“ pasirinktus metodus, čia ir dabar buvo suformuotos Metodų grupės – naujas darinys mokykloje. Jos įgalins naujų mokymosi metodų taikymą pamokose.

 Švietimo skyriaus informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos