Lietuvoje planuojantiems susituokti užsieniečiams – naujovės

Norintys susituokti civilinės metrikacijos įstaigoje užsieniečiai, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, nuo šių metų rugsėjo 1 d. privalo pateikti teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą. Kilus abejonėms dėl tokių asmenų teisėto buvimo, civilinės metrikacijos įstaiga kreipsis išvados į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (toliau – VSAT).

Jeigu užsieniečiui paduodant prašymą civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai nustato, kad pateiktas dokumentas nepatvirtins asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje santuokos registravimo metu (pvz., bus pasibaigęs leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas ir kt.), santuoka registruojama nebus tol, kol civilinės metrikacijos įstaigai nebus pateiktas naujas (ar pratęstas) dokumentas. Civilinės metrikacijos įstaigai kilus abejonių dėl užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje, bus kreipiamasi išvados į VSAT.

SVARBU! Prašymas įregistruoti santuoką priimamas tik tuo atveju, jeigu užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, civilinės metrikacijos įstaigai pateikia savo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą IR civilinės metrikacijos įstaigai nekyla abejonių dėl šio asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje.

SVARBU! Prieš santuokos registravimą civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai dar kartą įsitikina, ar ketinantis sudaryti santuoką užsienietis yra teisėtai Lietuvos Respublikoje, patikrindami jiems pateiktus tai patvirtinančius dokumentus.

BAŽNYČIOS (KONFESIJŲ) NUSTATYTA TVARKA SUDARYTŲ SANTUOKŲ APSKAITA

Įtraukiant į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, jei sutuoktinis yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, kartu su kitais privalomais pateikti dokumentais turi būti pateiktas užsieniečio, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas.

SVARBU! Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka, jei sutuoktinis yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, įtraukiama į apskaitą tik tuo atveju, jeigu civilinės metrikacijos įstaigai yra pateiktas sutuoktinio užsieniečio, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas IR civilinės metrikacijos įstaigai nekyla abejonių dėl šio asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje.

SVARBU! Jei civilinės metrikacijos įstaigai nebuvo pateiktas sutuoktinio užsieniečio teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas:

  • santuoka į apskaitą neįtraukiama, o apie neatitikimus nedelsiant informuojami religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo ir (ar) sutuoktiniai;
  • jei šie asmenys pašalina minėtus neatitikimus ir pateikia civilinės metrikacijos įstaigai teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus santuoka įtraukiama į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Kokie dokumentai turi būti pateikiami registruojant santuoką su užsieniečiu rasite čia.

Informaciją apie valstybes, kurių piliečiams yra taikomas bevizis režimas, galima rasti adresu http://keliauk.urm.lt/lt/atvykstantiems/is-kur-atvykstate.

Nustatant, ar asmuo neviršija leistino būti šalyje dienų skaičiaus, taip pat galima pasinaudoti skaičiuokle adresu www.schengen-calculator.com

Civilinės metrikacijos skyrius

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos