Leckavos parapiją vizitavo naujai paskirtas Kauno arkivyskupas metropolitas

Vasario 23 d., sekmadienį, gausiai susirinkusi tikinčiųjų bendruomenė Leckavoje pasitiko J. E. Telšių vyskupą, naujai paskirtą Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą.

Tikintieji Leckavos Šv. Lauryno bažnyčioje kartu su Ganytoju meldėsi ir dėkojo už jo tarnystę mūsų kraštui – praėjusią savaitę pasiekė žinia, kad popiežius Pranciškus Telšių vyskupą Kęstutį Kėvalą paskyrė Kauno arkivyskupu.

Iškilmėse dalyvavo ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.

Po šv. Mišių, kurias aukojo vyskupas ir svečiai kunigai, parapijos klebonas Donatas Stulpinas trumpai apžvelgė parapijos gyvenimą, pateikė ataskaitą.

Vėliau vyko susitikimas su parapijos pastoracinės tarybos nariais, tikinčiaisiais, svečiais.

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos