Kvietimas teikti paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonėms vykdyti

Mažeikių rajono savivaldybės administracija iki 2020 m. gegužės 22 d. 17.00 val. kviečia teikti paraiškas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo konkursui (priemones įvykdyti būtina 2020 metais).

Paraiškas galima teikti priemonėms:

1. Priemonė: tuberkuliozės prevencija.

Tikslinė grupė: vaikai, asmenys, kontaktavę ar įtariantys turėję kontaktų su tuberkulioze sergančiaisiais, dirbantys švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros srityje, padidintos rizikos vietoje.

Laukiama nauda: mažės sergamumas atvira tuberkulioze.

Vertinimo kriterijai: atliktų tyrimų, patikrintų asmenų skaičius.

Priemonės vykdytojai parenkami paraiškų teikimo konkurso būdu. Tyrimus atlikti gali tik licencijas asmens sveikatos priežiūrai turinčios įstaigos.

2. Priemonė: maudymosi vietų vandens taršos ir triukšmo tyliosiose zonose kontrolė.

Įgyvendinant priemonę, vykdyti vandens telkinio vandens kokybės monitoringą, triukšmo monitoringą tyliosiose zonose bei informuoti visuomenę.

Tikslinė grupė: visos rajono bendruomenės gyventojų grupės.

Laukiama nauda: atlikti aplinkos veiksnių tyrimai, įvertintas galimas poveikis sveikatai.

Vertinimo kriterijai: atliktų tyrimų skaičius, viešinimų skaičius.

Priemonės vykdytojas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

______________________ 

Paraiška dalyvauti konkurse turi būti užpildyta pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A1-1024 „Dėl Paraiškų Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui atrankos, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtiną formą, kurią galite rasti internetiniu adresu http://www.mazeikiai.lt/ (veiklos sritis „Sveikata“). Paraiškos 1 egzempliorius, atspausdintas ir pasirašytas su priedais ir skaitmeninėje laikmenoje pateikiami viename užklijuotame voke, ant voko nurodant ,,Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo konkursui” bei pažymint priemonės, kuriai vykdyti teikiama paraiška, pavadinimą, teikiančios įstaigos pavadinimą.

Paraiškos teikiamos registruotu paštu adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai iki 2020 m. gegužės 22 d. 17.00 val. Informaciją teikia Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Daiva Jurkūnienė tel. 8 614 56 417 arba el. paštu daiva.jurkuniene@mazeikiai.lt.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos