Kvietimas teikti paraiškas asmeninio asistento paslaugoms organizuoti

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, kuriuo įvedama asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A1-941 „Dėl projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Mažeikių rajono savivaldybėje“ projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ skelbia projekto ,,Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Mažeikių rajono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursą.

Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti projekto partnerius, kurie užtikrintų kokybišką asmeninio asistento paslaugų asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia Mažeikių rajono savivaldybėje teikimą Projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

Galimi projekto partneriai:

nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; viešieji ir privatieji juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę-komercinę veiklą.

Kviečiame paraiškas pateikti iki 2019 m. gegužės 17 d. 15 val. į Mažeikių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 115 kabinetą adresu: Stoties g. 18, Mažeikiai. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Končiuvienę, tel. (8 443)  90 674, 102 kab. Stoties g. 18, Mažeikiai.

Paraiškos forma

Konkurso aprašas 

Socialinės paramos skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos