Kvietimas teikti paraiškas 2020 metų bendrųjų socialinių paslaugų programų vykdymui

Mažeikių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia teikti paraiškas 2020 metų bendrųjų socialinių paslaugų programoms vykdyti.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos,  veikiančios Mažeikių rajone ir kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas.

Paraiškų pateikimas

Paraiška dalyvauti konkurse turi būti užpildyta pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą formą (pridedama). Visi dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant voko būtina nurodyti „Dėl bendrųjų socialinių paslaugų programų vykdymo“, projekto pavadinimą ir projekto vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Teikiamas 1 paraiškos egzempliorius užklijuotame voke.

Paraiškas pateikti iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 16.00 val. į Mažeikių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 115kabinetą adresu: Stoties g. 18, Mažeikiai. 
Išsamesnę informaciją apie konkursą rasite Bendrosioms socialinėms paslaugoms teikti projektų finansavimo ir lėšų socialinėms paslaugoms paskirstymo tvarkos apraše. Paraiškos forma ir konkurso aprašas pridedami.  Taip pat galima kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Končiuvienę, tel. (8 443) 90674, 102 kab., Stoties g. 18, Mažeikiai.

Bendrosioms socialinėms paslaugoms teikti projektų finansavimo ir lėšų socialinėms paslaugoms paskirstymo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

 

Socialinės paramos skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos