Kvietimas Nr. 15 teikti paraiškas

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė iki 2019 m. birželio 25 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6.2) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4).

Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 466 106,21 Eur;

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 886,41 Eur.

Daugiau informacijos apie kvietimą www.svlvvg.lt/pareiškėjams arba adresu: Laisvės 39-102,103 kab., Mažeikiai, el. paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47 349, 8 618 51 199.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos