Kvietimas Nr. 14 teikti paraiškas

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė iki 2019 m. birželio 25 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2).

Remiamos veiklos: kurti verslus įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Tinkami vietos projektų vykdytojai: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 197 554,34 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 779,89 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse;

Iki 50 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Daugiau informacijos apie kvietimą www.svlvvg.lt/pareiškėjams arba adresu: Laisvės 39-102,103 kab., Mažeikiai, el. paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47 349, 8 618 51 199.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos