Kvietimai paramai gauti

2020 m. vasario 17 d., pirmadienį, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos posėdyje bus tvirtinami kvietimai pagal „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją“ teikti paraiškas šioms VPS priemonėms:

  1. „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 65 079,33 Eur.  Tinkami pareiškėjai – naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara, fiziniai asmenys veikiantys pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą.
  2. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 779,89 Eur. Tinkami pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.
  3. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 75 886,41 Eur. Tinkami pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.
  4. „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 2 veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 50 761,88 Eur Tinkami pareiškėjai – Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis verslo (1, 2, 3) priemonėms:

  • 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis kultūros ir gamtos paveldo priemonei – iki 80 proc. paramos. 

Daugiau informacijos adresu: Laisvės g. 39-1, Mažeikiai arba tel.: +370 618 51 199, +370 673 47 349.

Interneto svetainės adresas www.svlvvg.lt.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos

2021 01 11

Ataskaita